ЕК по кардиология в Барселона – доц. Петровски

23589

Доц. Петровски е роден през 1955г. в София. Завършва медицина през 1982г, а от 2011 г. е доцент по кардиология в Катедрата по Кардиология и интензивна терапия на ВМА- София. Работи в областта на ритъмните нарушения, артериалната хипертония и сърдечната недостатъчност. Специализирал е в САЩ, Германия, Австрия. Владее свободно 4 чужди езика.

Коментар  на  доц. Петровски  за Европейския конгрес по кардиология- Барселона 25-30 август 2017г.

Ежегодните европейски кардиологични конгреси от години се приемат за най-значимите световни форуми по кардиология, отразяващи динамичното развитие на тази важна медицинска наука. Тазгодишният конгрес прие над 33000 делегати от цял свят. Представени бяха резултатите от над 1200 рандомизирани клинични проучвания.

Очертаха се нови ръководни стратегии в 4 области: острият миокарден инфаркт, периферните съдови заболявания, клапните сърдечни болести и двойната антиагрегантна терапия. Отбелязаха се и нови тенденции в сърдечно съдовата превенция. Строгите, бедни на холестерол и наситени мазнини диети вече не се приемат за оправдани от профилактична гледна точка. Ударението е върху разнообразните, включващи всички хранителни вещества режими.

Популярен стана т.н. феномен на наднорменото тегло“. Статистиката показва , че най-висок сърдечно-съдов риск имат най-слабите и най-пълните индивиди. Хората с леко и умерено повишено телесно тегло са с най-нисък риск.  Вече са изяснени и индикациите за антикоагулация и изобщо кръворазреждане при отделните групи пациенти: ИБС, предсърдно мъждене, мозъчно-съдова болест, периферна артериална и венозна болест и др. Сърдечно-съдовата хирургия става все по-минимално инвазивна и се намесва активно в лечението на ИБС, клапните болести, сърдечната недостатъчност и аритмиите. Най-големи успехи бележат центровете, в които са налице всички възможности за комплексно лечение на сърдечно- съдовите заболявания. Новости има и в областта на диабетологията, където са създадени нови лекарства, лекуващи диабета и сърдечната недостатъчност едновременно. Изобщо клиничната кардиология оказва растящо влияние върху всички дялове на вътрешната медицина- пулмология, нефрология, ендокринология, хематология, неврология.

Повече за самото събитие можете да откриете на страницата на Европейската асоциация на кардиолозите .

Всичко по темата „Кардиология“ можете да разгледате от в нашата секция „Кардиология“.