Гингивални рецесии

71

д-р Теодора Недялкова д-р Теодора Недялкова е завършила Факултета по дентална медицина. Специализира в областта на естетичната стоматология, ендодонтия, пародонтология и имплантология. От 2012 г. развива своя дентална практика в София. През 2016г се дипломира като специалист пародонтолог във ФДМ към МУ-София.

д-р  Теодора  Недялкова: „ Пародонтално-пластичните  операции  се  провеждат  от  пародонтолог…“

Гингивалната рецесия представлява пародонтологичен проблем ,свързан с ретракция на гингивата  в апикална посока , венецът е отдръпнат от шийката на зъба и част от корена е експониран в устната кухина.  Тогава зъбът или групата зъби изглеждат удължени спрямо съседните.Може да има  повишаване на чувствителността от студено и сладко. Засегнатите зъби изглеждат по-дълги и  смущават естетиката на цялата усмивка.

Тяхната етиология  може да е разнообразна ,като част от причините са къси мускулни  инсерции и френулуми, неправилна техника и прекомерен натиск при миене на зъбите, зъбни ортодонтски аномалии, оклузални неточности , неточни зъбни корони и мостове. Оралният пиерсинг ( обеци в областта на езика или устните) много често също е причина за възникване на гингивални рецесии, т.к. се считат за механичен травматичен фактор.  Бактериална и вирусна  генеза  също може да е  причина за образуване на гингивалните рецесии.

Пародонталното  лечение на рецесиите  се провежда когато имаме повишени  естетични изисквания , силна чувствителност в областта ,опасност от прогресия .То е свързано с хирургична корекция в засегнатата област. Денталният лекар  провежда пародонталнo – пластична хирургия , свързана с преместване на  гингивалните тъкани в  липсващата зона,  под стандартна местна анестезия , с каквато се прави и  зъбен кариес.  Може да се наложи и вземане на тъкан – присадка,  най-често от небцето на пациента,което да осигури повече материал  при нужда. Пародонтално -пластичните операции се провеждат от пародонтолог . Нужни са 3-6 месеца  за пълно възстановяване на тъканите след оперативната интервенция.

Често денталните лекари, за да намалят свръхчувствителността в областта на шийките на такива зъби, поставят  шиечни пломби. Това за жалост  може да  задълбочи  венечната рецесия  и  рядко задоволява естетичните изисквания на пациента.  След  това, ако пациентът  реши да направи пародонтална  корекция ,тези пломби трябва да се премахнат  изцяло.

Автор: д-р Теодора Недялкова