Главоболие – разговор с проф. Пенко Шотеков

33569

проф. Пенко Шотеков невролог - главоболиеРазговор на тема: главоболие с проф. Пенко Шотеков

Проф. Пенко Шотеков,дмн е ръководител на клиника по нервни болести в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“– София

 

Защо  главоболието  е  едно  най-често  срещаните  заболявания?

Първичните видове главоболие, като мигрената, тензионното главоболие и хроничното дневно главоболие са най-честото страдание в човешкия вид. Например, мигрената се среща в 7% от мъжете и 18% от жените, а тензионното главоболие в над 40% от възрастното население. Трудно е да се каже защо това е едно от най-честите заболявания. Но вероятно такава е биологичната нагласа на човека. Разбира се, съвременният начин на живот също има значение за по-масовото разпространение на главоболието.

Доказани са различни рискови фактори, които спомагат за появата на главоболие и провокация на неговите пристъпи. Това са различни вътрешни (ендогенни) фактори – генетична предиспозиция, хормонални промени, често пъти свързани с менструалния цикъл, промяна в автономните функции и др. Външните (екзогенни) фактори са съвременният затворен начин на живот, стресът, недостатъчна физическа активност, промяна на времето и сезоните (по-често през пролет и есен), промяна в барометричното налягане, края на работната седмица, студ, гладуване, преумора, топлина, силен шум или светлина, тютюнопушене, алкохол, силни стресови ситуации, безсъние, глад, някои храни като шоколад, ядки, червено вино, някои лекарства и др.

Следователно, първичното главоболие и особено мигрената, е заболяване с мултифакторна генеза, включваща  и ендогенни и екзогенни провокиращи фактори.

Главоболието е заболяване с голямо медико-социално значение. В САЩ, само мигрената, годишно струва 1 билион долара медицински разходи и 13 билиона непреки загуби от загуба на трудодни, социални разходи и др.

Коя болка в главата и с каква продължителност е повод да се потърси специализирана консултация?

Всяко новопоявило се главоболие или промяна в характера на старо и хронично главоболие е обект на консултации при общопрактикуващия лекар, а при необходимост от лекар – невролог. Това особено важи за случаи с внезапна поява на силно главоболие и особено, ако то е съпроводено с вегетативни (автономни) симптоми – гадене, повръщане и др. В такива случаи болният или неговите близки трябва да се обърнат към бърза помощ.

Кои са основните грешки, които допускат хората с чести, всекидневни оплаквания от главоболие?

Основните грешки могат да се систематизират в следното:

А. Самолечение с различни видове обезболяващи средства или нестандартна медицина – хомеопатични средства, хранителни добавки и др.

Б. Късно обръщане към лекар за поставяне на точната диагноза;

В. Поставяне на организма в съприкосновение с рискови фактори, за които е добре известно, че предизвикват главоболие и трябва да се избягват – стрес, преумора, приемане на лекарства, храни и др.

Защо  мигрената  има  хроничен  характер?

Фактът, че мигрената е дългогодишно заболяване показва, че съществува, генетично предразположение към нейното развитие у някои индивиди.Това предопределя нейния хроничен характер през годините. За хронифициране на главоболието и по-специално на мигрената, може да с говори, когато пристъпите от главоболие нараснат до повече от 15 дни в месеца, за повече от три последователни месеца. Определянето на този хроничен характер и зачестяване на пристъпите е важно за вида на лечението, което се определя на даден  пациент.

При  кои  заболявания  главоболието  е  чест  и  характерен  симптом? Защо?  

Когато главоболието се появи в рамките на друго заболяване, тогава говорим за вторично или симптоматично главоболие. Много видове заболявания могат да се съпровождат с такова вторично главоболие. От най-банални настинки или грипоподобни заболявания  до тежки болести, като тумори на нервната система, възпаления  на мозъчните ципи – менингити, кръвоизливи в мозъка и др. Ето защо главоболието може да е обичаен придружаващ симптом на много заболявания, но може и да е насочващ признак за някои тежки и понякога фатални болести. Преценка на вида на главоболието е в ръцете на лекуващия лекар.

Какво  включва  точната  диагноза?

Диагнозата се базира на добре взети данни за страданието на болния. Специализиран физикален преглед от невролог, изследване на кръв. Специализирани изследвания – електроенцефалография, компютърно томографско скениране или ядрено-магнитен резонанс. Не трябва да се изненадваме, ако тези изследвания са нормални. Първичните видове главоболие, като мигрена и тензионно главоболие обикновено не дават промени в мозъка. Негативните изследвания също са поставена диагноза.

Какво  „печели“  пациентът  от  ранната  диагноза  и  адекватното  терапевтично  поведение?

С една дума – спокойствие, че не се касае за тежко и фатално неврологично заболяване. Когато се касае за първично главоболие, трябва да се намери адекватно лечение на пристъпите. Да се избягват рисковите фактори. Да се живее нормално с психологичната нагласа, че се касае за хронично, но не опасно страдание, което трябва да се лекува. Абсолютно здрав човек няма!

Вредите  от  самолечението? Големите  дози  аналгетици  без  ефект  до  какво  водят?

Самолечение не трябва да се допуска. Терапията и проследяването на пациента трябва да е под контрол на лекаря – невролог. С аналгетиците не трябва да се прекалява. Kъм някои от тях може да има пристрастяване, а понякога да се развие и вторично главоболие  при тяхното дълготрайно приемане във високи дози. Това е и една от най-честите причини за развитието на хроничното дневно главоболие.

Разговора  води:  Емил  Рафаилов

Други интервюта със светилата на българската медицина в „Термометър“ можете да разгледате от тук