Има ли българина добра дентална култура? – д-р Теодора Недялкова

2102

Има ли българина добра дентална култура?

На този въпрос няма как да се даде еднозначен отговор.  В България от 1992 г.  стоматологичните услуги преминаха в частния  сектор, т.е хората започнаха да заплащат за тях. Това естествено няма как да не се отрази и на  статистиката за денталното здраве на населението. При хора в активна възраст 33-45г. се откриват средно по 12 зъба, засегнати от кариес. Националната здравноосигурителна каса  – НЗОК  поема 3 манипулации годишно за възрастни, за които пациентът доплаща частично.  Т.е ако тези  хора в активна възраст ежегодно  ползват полагащите им се манипулации към НЗОК, със сигурност статистиката нямаше да е толкова драматична.

При децата манипулациите, които се поемат  от държавата са 4 годишно. Статистиката сочи, че деца на 5-6 години имат поне по 2-4 развалени зъба. А всеки четвърти тийнейджър има по 1 изваден зъб. Тази статистика, определено говори за незаинтересованост на българина към своето дентално здраве.

Като контрапункт, трябва да се отбележи , че напоследък все повече хора в активна възраст прибягват до частното медицинско застраховане. При част от тях се включва немалка сума пари за дентално здраве – обикновено между 200-700 лв годишно. А този финансов ресурс  често е напълно достатъчен за поддържане на зъбите и венците в идеално състояние.

Здравето на зъбите върви ръка за ръка с красивата усмивка и доброто самочувствие. Tова е от изключителна важност за общуването и социалното израстване. Тъй като хората често са по-взискателни към външният си вид, те намират пътя към денталния лекар не само при болка. И тогава е наш ред да ги мотивираме да се погрижат и за здравето на зъбите и венците си.

Автор: д-р Теодора Недялкова