Имунотерапия

287

Проф. Панайот Куртев, дмн, началник клиника по обща и коремна хирургия при Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология – УСБАЛО – София

Проф.Куртев: „ Когато имунната система на организма открие нещо вредно, тя произвежда антитела“.

Имунотерапията, наричана още биологична терапия, е вид лечение на рак, което стимулира естествената защита на организма за борба с рака.

Имунотерапията може да работи чрез:                                                                   спиране или забавяне на растежа на раковите клетки                                                  спиране на разпространението на рака в други части на тялото                                  помага на имунната система да работи по-добре при унищожаването на раковите клетки.

Има няколко вида имунотерапия:

моноклонални антитела

неспецифични имунотерапии

онколитична вирусна терапия

т-клетъчна терапия

ракови ваксини

Моноклонални антитела                                                                                         

Когато имунната система на организма открие нещо вредно, тя произвежда антитела. Антитела са протеини, които се борят с инфекцията.

Моноклоналните антитела са специфичен тип терапия, направена в лаборатория. Те могат да бъдат използвани по различни начини. Например, моноклонални антитела могат да бъдат използвани като целенасочена терапия за блокиране на анормален протеин в ракова клетка.

Моноклоналните антитела могат също да се използват като имунотерапия. Например, някои моноклонални антитела се свързват със специфични протеини върху ракови клетки. Това означава, че имунната система може да открие и унищожи тези клетки.

Други видове антитела работят, като освобождават спирачките от имунната система, за да унищожат раковите клетки. PD-1 / PD-L1 и CTLA-4 пътищата са критични за способността на имунната система да контролира растежа на рака. Тези пътища често се наричат ​​имунни контролни пунктове. Много видове рак използват тези пътища, за да „избягат“ от имунната система. Имунната система реагира на рака, като блокира тези пътища със специфични антитела, наречени инхибитори на имунната контролна точка. След като имунната система е в състояние да намери и отговори на рака, тя може да спре или забави растежа на рака.

Клиничните проучвания на моноклонални антитела са в ход за няколко типа ракови заболявания.

Страничните ефекти  при  лечението с моноклонални антитела зависят от целта на лекарството. Например, страничните ефекти на моноклоналните антитела, използвани за целева терапия, са различни от тези, използвани за имунотерапия. Страничните ефекти на инхибиторите на имунните контролни точки могат да включват нежелани реакции, подобни на алергичните реакции.

Неспецифични имунотерапии

Подобно на моноклоналните антитела, неспецифичните имунотерапии също помагат на имунната система да разруши раковите клетки. Повечето неспецифични имунотерапии се дават след или едновременно с друго лечение на рак, като химиотерапия или лъчева терапия. Въпреки това, някои неспецифични имунотерапии са давани като основно  лечение на рак.

Онколитична вирусна терапия

Онколитичната вирусна терапия използва генетично модифицирани вируси за унищожаване на раковите клетки. Първо, лекарят инжектира вирус в тумора. След това вирусът влиза в раковите клетки и прави копия от себе си. В резултат на това клетките загиват. Тъй като клетките умират, те отделят специфични вещества, наречени антигени. Това предизвиква имунната система на пациента да се насочи към всички ракови клетки в тялото, които имат същите тези антигени. Вирусът не влиза в здрави клетки.

През 2015 г. Американската администрация по храните и лекарствата одобри първата онколитична вирусна терапия за лечение на меланома.

Коментар на проф. Панайот Куртев