Коментар на проф. Димитър Младенов

2018

Човешко е да се греши. Това е недопустимо, а понякога и много опасно, когато грешките са свързани със здравето на човек. Трудно е да се изброят възможните  пропуски от страна на пациентите, но все пак трябва да споменем някои от тях:

– пренебрегване на профилактичните прегледи – за щастие днес все по-голям брой пациенти разчитат на тях

– криене и несподеляне на оплакванията със своите близки

– забавено търсене на медицинска помощ, което при повечето заболявания е фатално и води до сериозни усложнения

– попадане при погрешен или недостатъчно квалифициран лекар, поради липса на информация или по „съвет” от приятели

– провеждане на самолечение или по информация от медиите и Интернет

– и не на последно място пренебрегване на необходимостта от здравна осигуровка като сигурна гаранция за лечение

Между „ползи” и вреди от самолечението при пациентите може да се сложи знак на равенство. По скоро то е неприемливо и опасно за пациента. Много често различни по тежест заболявания в началото имат сходна симптоматика.

Например пациентът провежда самолечение за доброкачествена простатна хиперплазия по съвет на приятели. След време се оказва, че при единия пациент лечението е правилно, а при другия оплакванията се задълбочават. При късно извършената консултация със специалист се оказва, че пациентът е с напреднал карцином на простатата и е пропуснат момента за ефективно и радикално оперативно лечение.

Спазването на някои принципи в медицината в голяма степен насочват пациентите към своевременно поставяне на диагнозата и ограничават самолечението:

– лечението се назначава от лекар

– провежда се индивидуално

– пациентът се информира подробно за състоянието си и участва активно при вземане на решение

– активно проследяване състоянието на пациента и протичане на заболяването му от лекар

Лечението по информация от медиите и Интернет е сериозен проблем. И не само в България. В голяма степен той стимулира самолечението на пациента. Много често информацията в медиите е недостатъчна, повърхностна, с търговска насоченост и анонимна. Последното води до сериозни пропуски при своевременно диагностициране на заболяването и провеждане на адекватно лечение.

От друга страна не трябва да отричаме напълно значението на информацията във виртуалното пространство. Истинско изкуство е пациентът да извлече ползата от нея. Тя може да послужи той да получи обща представа за симптомите на заболяването, към какъв специалист да се насочи, къде и кои са най-добрите лечебни заведения, какви съвременни диагностични методи и лечения могат да се приложат и др.

Целта на всичко написано в медиите е максимално бързо и без забавяне да насочи пациента за получаване на специализирана медицинска помощ.

С ръка на сърцето можем да кажем, че здравеопазването в България  е на високо ниво. То не отстъпва дори на това в западните държави. Дори в някои случаи го превъзхожда. Нашите лични лекари и специалисти са отлично подготвени, въпреки съществуващите обективни проблеми. Но не трябва да забравяме, че медицината изисква непрекъснато поддържане на знанията в крак с новостите чрез следдипломни курсове, стажове, участия в симпозиуми, конгреси, въвеждане на нови диагностични методи, лечебни тактики и др.

Можем да посъветваме пациентите:

– провеждайте редовни профилактични прегледи

– консултирайте се с лекар при поява на притеснителна симптоматика

– не провеждайте самолечение

– използвайте медиите и Интернет само за получаване на обща информация

Българинът винаги е бил със стремеж към висока образованост, информираност и с вкус към новостите. Това проличава и по отношение на неговата здравна култура. Днес са възможни бързи и лесни комуникации, налице са различни информационни технологии, светът се превърна в село. Всичко това помага за непрекъснато повишаване на общата медицинска информираност на пациентите.

За съжаление все още има какво да се желае в тази насока в някои по-отдалечени райони на страната.

Коментар  на  проф. Димитър  Младенов