Медицинската култура на българина

Коментар на проф. Христо Цеков

Сътресенията в държавата  и  най-вече в социалната сфера  нарушиха ритъма   и  в системата на здравеопазването.  Много здравни структури се  разрушиха, появиха се  нов тип заведения, преследващи  предимно  комерчески  цели,  лекарите бяха превърнати в търговци,  специалисти  напуснаха масово страната  или  просто напуснаха системата.   Появиха се всякакви, лечители  нямащи нищо общо с медицината.

Всичко това породи  недоверие в здравната система. Като следствие   се развихри    самолечението  или  лечението  по  съвети   на познати, които са имали същите оплаквания.  Трябва да  се знае, че  оплакванията може да са  едни и същи, но да са причинени  от  различни заболявания, изискващи  съвсем различни   методи на лечение от това, което ви е препоръчала съседката.

Ползата  може да бъде сравнена с резултатите   от   своеобразна руска рулетка – може да улучиш, но ако нямаш късмет  последствията   да  са трагични.   Вредите  често са много  и  понякога фатални. Спомням си за един млад мъж с упорити болки в поясната област, които  той  не успява  да овладее с  народната медицина, а  след опит за „наместване”   от чакръкчия   попадна  в неврохирургията  по спешност  с  данни за   напреднал  тумор,  разрушил   поясен  прешлен.  Възстанови се частично.

В   интернет  пространството    обикновено    витаят  мнения  , които  често  не са  на специалисти, а просто на хора които обичат да дават съвети.  Както вече посочих, много заболявания  често протичат със сродни оплаквания.  Лечението на всяка болест си  има своите специфики и несъобразяването с тях  крие сериозни  опасности.

Своевременната  специализирана помощ  е достъпна  понастоящем   за съжаление само в големите градове.  От една страна социалната изолираност на големи групи от  населението  е пречка   те да получават квалифицирана  медицинска  помощ. От друга сериозният  дефицит от  медицински  кадри и апаратура  влошава  тази картина .

През последните години  се подобри  значително  подготовката  на личните лекари и  на лекарите от  Бърза помощ.  Качеството на обслужването  е с тенденция да  се  подобрява непрекъснато.  Подготовката  вече се провежда  с практическа насоченост,  оформиха  се нови специалности съобразно изискванията на  ежедневната практика.

Вярвайте на личния лекар  и специалиста, които се грижат за вас. Но  когато  трябва  да взимате решение за операция или друго  важно лечение   търсете винаги   второ мнение по проблема.

Медицинската култура  е с тенденция към повишаване на нивото. Пациентите  вече знаят предимно от средствата за масова информация  за новите възможности за ранна диагностика и съвременни методи  и ги търсят активно.  Задачата на лекаря е да ги насочи в правилната посока.  Самата наличност на множество предавания  с  медицинска тематика е   доказателство за тяхната необходимост.

Коментар на проф. Христо Цеков