Кръвна картина

15156

Доц. Петровски е роден през 1955г. в София. Завършва медицина през 1982г, а от 2011 г. е доцент по кардиология в Катедрата по Кардиология и интензивна терапия на ВМА- София. Работи в областта на ритъмните нарушения, артериалната хипертония и сърдечната недостатъчност. Специализирал е в САЩ, Германия, Австрия. Владее свободно 4 чужди езика.

Нека изясним понятието кръвна картина (КК) или пълна кръвна картина (ПКК), за да няма неяснота и неразбиране от страна на пациентите.

В ежедневието хората са свикнали да разбират понятието ПКК като пълно изследване на кръвта, което далеч не е така. В желанието си да са в помощ на диагностиката пациентите отиват в лабораторията, „поръчват“ си ПКК и след това носят резултатите на лекуващия лекар. В лабораторията , обаче, под ПКК разбират само хематологични изследвания: брой на основните кръвни елементи (еритроцити, левкоцити, тромбоцити) хемоглобин и хематокрит (отношение на еритроцити към обща кръв в процент). Към този набор обикновено се добавя показател за възпаление – СУЕ (скорост на утаяване на еритроцитите) или по-добре ЦРП ( ц -реактивен протеин). Тези показатели изчерпват понятието ПКК.

Обикновено в профилактичния ежегоден пакет на пациентите над 40 години се включват и т.нар. биохимични показатели, които не влизат в обема на ПКК. Това са:

– кръвна захар

– липидограма (ЛДЛ (лош), ХДЛ (добър) и общ холестерол и триглицериди)

– урея и креатинин (показатели за бъбречна функция)

– АЛАТ, АСАТ, ГГТ и общ билирубин (показатели за чернодробна функция)

– пикочна киселина (метаболитен показател)

– К, На (йонограма)

Това , в общи линии е профилактичният пакет за кръвни изследвания. Кръвта по правило се взема сутрин на гладно. За мъжете над 50 години се изследва задължително ПСА (PSA)-простатно специфичен антиген.  За жените се правят изследвания след гинекологичен преглед. Резултатите се интерпретират задължително от лекар!

доц. Пламен Петровски