Нарушения на слуха – д-р Иван Йорданов

22764

Разговор с д-р Иван Йорданов на тема: нарушения на слуха. Д-р Йорданов е началник УНГ отделение УМБАЛ „Софиямед“. Член на Европейската академия по лицева и пластична хирургия. Работил като консултант по УНГ болести във Великобритания. Има мастеркласове в САЩ, Италия и Англия.

 

Д-р  Йорданов,  в  началото  на  разговора  ни  дайте  най-краткото  и  точно  определение  за  нарушение  на  слуха.

Това е, когато е нарушена звуковата комуникация между нас и околния свят.Нарушена  е хармонията от звуци, които ни  ориентират в нормалното   ежедневие.

Какви  са  възможностите  на  човешката  слухова  система  и  от  какво  се състои?

Слуховата ни система се състои от структури ,които провеждат звука и сложна  приемна система , превръщаща звуковите вълни в слухово възприятие.

Анатомичните структури, отговарящи за провеждането на звука са ушната мида, външния слухов проход, тъпанчето и слуховите костици.

Приемните структури са слуховия орган с изключително фина и сложна клетъчна система, слуховия нерв и проводните пътища към центъра на слуха в главния мозък.

Кои  са  най-сигурните  индикации, че има   нарушение  на  слуха? До  каква  степен  постоянното  увеличение  на  радиото  или  телевизора  са  едни  от  първите  симптоми  в  тази  насока?

Много често това са от първите симптоми без преди това да сме прекарали някакво възпалително заболяване.Често се опитваме да следим говора на събеседника ни по устните, не разбираме какво точно ни казват, оставаме безмълвни при разговор в компания.

Д-р  Йорданов, кои  са  основните  причини, които  водят  до  нарушение  на  слуха, а  на  по-късен  етап  и  до  неговата  загуба?

Най-честите причини са възпалителните заболявания.Те могат да са вирусни и бактериални.Искам да подчертая, че особено опасни за трайното увреждане на слуха са вирусните заболявания.Характерно за тях е освен силната и остра болка, появата на кръвотечение и шум в ушите.Това състояние изисква спешна консултация със специалист. В никакъв случай самолечение  или изчакване симптомите да отшумят.  Уврежда се слуховият нерв и вероятността за необратимо увреждане на слуха е  голяма.  Травмите също са друга основна причина за увреждането на слуха.

Следващ  момент  в   разговора  ни  –  възраст  и   промени  в  слуховия  орган. До  каква  степен  този  фактор  има  решаващо  значение?

Слуховият анализатор, както и другите анализатори търпят промени с напредване на възрастта. Хубавата новина е, че тези промени могат да бъдат компенсирани с напредналите иновации в тази област. Това съответно води до подобряване на качеството на живот.

Вашият  коментар  за  използването  на  клечки  за  почистването  на  ушната  кал. Това  ли  е   правилният  подход  и  до  какво  може  да  доведе  една  травма, вследствие  на  неправилно  действие?

Три пъти „Не“ на използването на клечки за почистване на уши. Мога да вметна, фиби ,ключове и какви ли още не “ уреди“. При опита да почистим сами ухото от ушна кал, поради непознаването на анатомията на външния слухов проход, ние вместо да отстраним проблема го задълбочаваме , като натъпкваме ушната кал навътре към тъпанчето. Другото важно, което трябва да се знае  е, че при употребата на клечки се възбужда рефлекс за кашляне и това води до сериозни травми на тъпанчето и слуховата верига, изискващи сериозни хирургически интервенции.

Използването  на  какви  медикаменти  може  да  доведе  до  сериозни  нарушения на слуха?

Използването на гентамицин в детска възраст е с висок риск за увреждането на слуховия нерв при деца.Показанията му за употреба да са само при животозастрашаващи състояния.

Д-р  Йорданов, два  въпроса  за  финал  на  нашия  разговор.  Кои  са  първите  симптоми, които  налагат  консултация  със  специалист  уши, нос, гърло?   Какви  норми  трябва  да  се  спазват, за  да се предпазим от нарушения на слуха?

Незабавна консултация със специалист се налага при поява на шум в едното или двете уши независимо с какъв интензитет е. Забавянето и отлагането на прегледа води до необратимо възстановяване на слуха.Трайното намаляване на слуха след прекарани възпалителни заболявания  или травми са другите основни причини за консултация със специалист.

Разговора  води: Емил Рафаилов