проф.д-р Димитър Младенов за „Термометър“

8791

Мнение на проф.д-р Димитър Младенов за „Термометър“

Предаването „Термометър“ е социално значимо и има дълга предистория. То е в медийната среда на българската медицина над 20 години и е изключително популярно. Преминало е през почти всички възможни форми на изява  – радио, телевизия, а днес вече и в интернет и е „запазена марка“ на доказалия се професионалист в областта на журналистиката Емил Рафаилов. Неговият водещ е вече „институция“ в журналистиката, с която трябва да се съобразяват пишещите на здравна тематика. Той се отличава с богата медицинска култура, ерудираност и интелигентност при задаване на актуални въпроси, които отговарят на нивото на компетентност на поканените гости.

„Термометър“ е възможност за обсъждане на важни въпроси както от областта на ежедневната медицинска практика, така и от високо специализираните дейности в тази област. Езикът на Емил Рафаилов е точен, ясен и достъпен за зрителя и слушателя. Често се прокрадват и внезапни въпроси относно мирогледа на интервюираните,  техните лични житейски виждания както по фундаментални въпроси така и по конкретни случаи от практиката. Всичко това прави предаването много разчупено, интересно, непринудено, а понякога и непредвидимо.

Необходимото внимание е отделено и на другата страна – пациентите – чрез създадената възможност за задаване на конкретни въпроси, тяхното обсъждане и изясняване. Непосредственият контакт с изтъкнати специалисти е особено важен и полезен за тях. В повечето случаи те получават достоверен отговор и ценна съвременна информация в реално време, а при необходимост и насочване към конкретен специалист по интересуващия ги проблем.      

Поканата за участие и събеседник в предаването „Термометър“ като гост на Емил Рафаилов е висока чест и признание  за всеки български лекар.  

проф. д-р  Димитър  Младенов

началник направление“Обща урология

УМБАЛ“Александровска“МУ,София

 Разгледайте всички отзиви от тук