проф. Христо Цеков за „Термометър“

7922

Отзив на проф. Христо Цеков за „Термометър“

Целта   на   предаването    е    популяризирането    на    информация    по   актуални   медицински    проблеми   от   водещи   специалности   в   съответните   области.

Смятам, че целта е постигната,  като  доказателство  са  многобройните  и разнообразни предавания  с присъствието  на известни  и  компетентни  в своята област  специалисти.

Начинът  по  който  се  води  предаването  е  оригинален,  с  комбинирането  на  въпроси  и   извън   медицинската    тематика,  с   което   поканения    специалист    се  представя   в  по-широка   светлина    на   обществеността.  Дава   се   и  възможност   на 

зрителите    да   контактуват    със   съответния   специалист   и   да   споделят  своите  здравословни  проблеми.

Смятам, че  предаването  има  своето  място  на  екрана.

 

Доц.  Христо  Цеков  –  Токуда  б-ца –  София

Разгледайте всички отзиви от тук