Хирургия

Рак на панкреаса

Разговаряме с д-р Веселин Маринов на тема: рак на панкреаса.
Д-р Веселин Маринов завършва медицина в МУ София. Специализира хирургия и работи последователно в УМБАЛСМ „Пирогов“, УБ „Лозенец“, а от самото основаване до настоящия момент в „Токуда Болница София“.Ръководи направление миниинвазивна и лапароскопска хирургия към клиника по чернодробно-жлъчна, панкреатична и обща хирургия на болницата. Завършва едногодишен fellowship в Германия – Университетските клиники по онкологична, чернодробно-жлъчна, панкреатична и трансплационна хирургия гр. Есен и Бохум.
Преминал е много квалификационни, сертификационни и обучителни курсове в областта на лапароскопската, ендокринна, онкологична, чернодробно-жлъчна и панкреатична хирургия в България, Великобритания, Испания, Хърватска, Румъния, Германия и др. Защитава дисертация в областта на панкреатичната хирургия през 2008г. Завършва магистратура по публична администрация и здравен мениджмънт в УНСС. Автор и съавтор е в 70 научни публикации.

Нека  най-напред  да  уточним  каква  е  функцията  на  панкреаса?

Панкреасът има важна роля в гастро-интестиналната и ендокринна физиология. Основните функции на жлезата се делят на 3 групи: ендокринна – секреция на инсулин и участие в метаболизма на глюкозата; екзокринна – секреция на ензими разграждащи съставките на храната; регулаторни гастро-интестинални пептиди – вещества участващи в регулацията на физиологичните процеси в гастро-интестиналната система.

Как  ще  коментирате  нарастващата  честота  на  рак  на  панкреаса, както  и  неговото  подмладяване?

Ракът на панкреаса е с постоянно увеличаващя се честота, като засяга все-повече млади хора.

Кои са  рисковите  фактори  в  основата  на  рака  на панкреаса?

За това има много фактори.Тютюнопушенето е основен причинител на рак на панкреаса. Много проведени проучвания доказват, че при пушачите се натрупват токсични продукти в задстомашната жлеза, които могат да доведеат до появата на рак. Други фактори са прекалената консумация на месо, алкохол, консервирани храни. Стресът е също доказана причина, тъй-като нарушава фината регулация и синхрон между централната и вегетативна нервна система. От друга страна успоредно с нарастване на средната преживяемост на населението в развитите западноевропески страни и Северна Америка нараства и честотата на това заболяване.

Какво  трябва  да  знаем  за  симптоматиката   и  от  какво  се  определя?

В много големия процент от случаите на рак на панкреаса, първите оплаквания и симптоми за съжаление се свързват с вече авансирало заболяване. Изключително важна е локализацията на заболяването. Пациенти, при  които се развива в главата на жлезата първите оплаквания са свързани с поява на пожълтяване по склерите и кожата. Това се дължи на притискане от тумора на общия жлъчен канал на черния дроб, който минава в съседство, което води до невъзможност за отичане на жлъчката към дванадесетопръстника, задържа се в черния дроб и преминава в кръвообращението. Характерната болка в епигастриума и гърба, отслабването на тегло, отпадналост, обикновено са късни симптоми и се проявяват при засягане на тялото и опашката на панкреаса. Някои пациенти, месеци преди появата на първите оплаквания съобщават за немотивиран страх и депресия.

Какви  са  резултатите  от  хирургичното  лечение?

За съжаление резултатите от хирургичното лечение не са добри. По статистически данни само около 5% от всички оперирани преживяват 5 години, като най-много са в групата с локализация в главата на панкреаса.

Защо  прогнозата  е   много  лоша?

Лошите резултати се дължат на факта, че заболяването е много агресивно, самият панкреас се намира в ретроперитонеалното пространство, където преминават много магистрални артериални и лимфни съдове, както и характерната му особеност да метастазира по хода на периферните нерви.

Разговора  води:  Емил  Рафаилов