Хирургия

Рак на стомаха

Кои  са  основните  причини  за появата  на  рак на стомаха? Възраст  и  рак  на  стомаха. Какво  е обяснението?

Ракът на стомаха е онкологично заболяване, което произхожда от лигавицата на стомаха и е петото най-често срещано злокачествено заболяване в страните от западна Европа и Северна Америка.

Както повечето онкологични заболявания на гастро-интестиналната система случаите на стомашен рак зачестяват с напредване на възрастта.

Стомашният рак, произлизащ от епитела на стомашната лигавица се дели на 2 групи – интестинален и дифузен тип. Дифузният стомашен рак е изключително злокачествено заболяване, което се развива бързо и дава разсейки по перитонеума. Интестиналният вариант на това заболяване по-често се наблюдава при по-възрастни пациенти и може да бъде търсена връзка с наследствеността. Напоследък има тенденция към нарастване честотата на стомашния рак при по-млади пациенти. Като основна причина за това е поява на генни мутации. Други фактори, които се асоциират с по-висока честота на стомашния рак са тютюнопушенето, прием на алкохол, намален прием на плодове и зеленчуци (липса на VitC), Helicobacter pylori инфекция.

Стомахът е орган, който може да бъде поразен и от други онкологични заболявания произлизащи от другите слоеве на стената – GIST (стромални тумори), стомашен лимфом, които са с различна степен на злокачественост и изискват по-различен терапевтичен подход.

Преди  да  продължим  нататък – един  съществен  въпрос – навреме  ли  търсят  пациентите  квалифицирана  помощ?

Обикновено пациентите с рак на стомаха търсят лекарска помощ при поява на оплаквания, които обикновено са късни.

Характерната  симптоматика  при  рак на стомаха?  До  какво  води неглижирането  на  тези  оплаквания?

Най-честите симптоми са тежест и болка в епигастриума, която често се провокира от храна. Не е рядко първите оплаквания да бъдат лесна уморяемост, отпадналост, неработоспособност и диагностицирана по някакъв повод анемия. За съжаление всички споменати симптоми са асоциирани с вече развило се заболяване. Дългото неглижиране на подобни оплаквания води пациентите късно при лекаря, когато обикновено заболяването е разпространено и трудно лечимо.

Стигаме  до  лечението – основно  подходът  е  хирургичен. Отворена  хирургия  или  миниинвазивен  вариант. Изборът  от  какво  се  определя?

Лечението на стомашния рак основно е хирургично. При локализирано заболяване в стомаха се правят различни по обем стомашни резекции и стандартно се премахват всички регионални лимфни възли, които потенциално могат да бъдат засегнати от болестта. Нерядко се налага и премахване на целият орган, като в края на операцията хранопроводът се свързва с тънко черво. В тези случаи качеството на живот на пациентите е нарушено и трябва да спазват определен диетичен режим.

С развитие на лапароскопските хирургични техники операциите по повод стомашен рак вече могат да бъдат извършвани по миниинвазивен път. Преимуществото на този подход е по-бързото възстановяване на пациентите, по-малката оперативна травма и болка. Единствените ограничения са свързани с опита на хирурга, както и локално авансирали случаи, изискващи намеса върху съседни органи.

Какви  са  резултатите  в  двете  посоки?

Дългосрочните резултати и при двата подхода – отворен и миниинвазивен са еднакви, като възстановяването е значително по-бързо при лапароскопските операции.

За съжаление не всички пациенти подлежат на оперативно лечение. При наличие на разсейки по перитонеума или множествени далечни метастази не се препоръчва интервениране върху самия орган.

Затова има препоръки всяка операция да започва по лапароскопски път и при липса на разсейки в коремната кухина да се извърши резекция на стомаха. Ако това е възможно за хирурга, същият може да завърши операцията по лапароскопски път. При наличие на разсейки, обаче се избягва излишно отваряне на корема и оперативна травма.

 „Законите“   на   профилактиката  какво  включва?

Профилактиката на стомашния рак включва достатъчен прием на пресни плодове и зеленчуци, намаляване приема на пържени храни, месо и съдържащи консерванти такива. При случаи на роднини със стомашен рак трябва да бъде направена гастроскопия.

Има препоръки за лекарствена ерадикация на Helicobacter pylori като превенция на стомашния рак.

Разговора  води:   Емил  Рафаилов