Роботизирана хирургия

296

Д-р Веселин Маринов завършва медицина в МУ София. Специализира хирургия и работи последователно в УМБАЛСМ „Пирогов“, УБ „Лозенец“, а от самото основаване до настоящия момент в „Токуда Болница София“.Ръководи направление миниинвазивна и лапароскопска хирургия към клиника по чернодробно-жлъчна, панкреатична и обща хирургия на болницата. Завършва едногодишен fellowship в Германия – Университетските клиники по онкологична, чернодробно-жлъчна, панкреатична и трансплационна хирургия гр. Есен и Бохум. Преминал е много квалификационни, сертификационни и обучителни курсове в областта на лапароскопската, ендокринна, онкологична, чернодробно-жлъчна и панкреатична хирургия в България, Великобритания, Испания, Хърватска, Румъния, Германия и др. Защитава дисертация в областта на панкреатичната хирургия през 2008г. Завършва магистратура по публична администрация и здравен мениджмънт в УНСС. Автор и съавтор е в 70 научни публикации.

Д-р Маринов:  „В наши дни роботизираната и лапароскопска хирургии имат сходни резултати….“

Д-р Маринов, нека най-напред  да  уточним  какъв е спектъра на приложение на роботизираната хирургия. И още  –  какво показва  като резултати  натрупаният вече опит?

Робот асистирананата хирургия е направление в миниинвазивната хирургия, което се развива в световен мащаб  повече от 10 години. За посочения срок този хирургичен подход намери приложение във всички области на коремната, гръдната, кардиохирургията.

По отношение натрупания опит, може да се каже, че резултатите, сравнени с тези на конвенционалната миниинвазивна хирургия са напълно съпоставими.

Кои са предимствата на този вид хирургия?

Предимствата на робот асистираната хирургия могат да се обобщят в няколко направления: ако трябва да бъде съпоставена с конвенционалната хирургия, то роботизираната хирургия дава възможност пациентите да ползват всички предимства на миниинвазивния подход – бързо възстановяване, ниски нива на болка, намален болничен престой, намалена кръвозагуба, редукция на негативните ефекти върху имунната система. Ако трябва да се сравнява конвенционалната лапароскопия, роботизираната има предимства при работа в трудно достъпни зони, има по-добра 3D визуализация и предоставя възможност за по-добра, ергономична позиция при работа на хирурга.

През тази есен вие ще започнете да правите роботизирани  операции  в коремната хирургия. Каква подготовка е необходима  за това?

Подготовката за работа с DaVinci Si роботизирана система с която разполага болницата се провежда на няколко нива – онлайн обучение, обучение със симулатор, операции на животни. Всеки един модул завършва с тест. При получаване над 80% резултат се смята за завършен съответния модул. Задължително първите хуманни операции са под ръководството на сертифициран хирург, имащ право да ръководи обучение. Цялата сертификационна програма е създадена така, че да минимализира риска от от възникване на усложнения, свързани с подготовката на хирурга.

Дайте, накрая, вашите аргументи , че бъдещето е на роботизираната хирургия…

В наши дни роботизираната и лапароскопска хирургия имат сходни резултати. В технически аспект обаче през последните години се наблюдава известен застой в развитието на лапароскопската хирургия. Изключително малко технически иновации се въвеждат и те са предимно по отношение на визуализацията. Може да се каже, че конвенционалната лапароскопия е достигнала максимума на своето развитие.

С всяко ново поколение роботизирана система нарастват възможностите за достъп, усъвършенстване на инструментариума и иновации. Безспорно бъдещето принадлежи на роботизираната хирургия. Огромни инвестиции се правят в разработване на иновации в тази област. В унисон с тези тенденции са напълно оправдани усилията ни за натрупване на опит в работата с хирургични робот асистирани системи.

Разговора води: Емил Рафаилов