Съвети за хипертоници

7424

Доц. Петровски е роден през 1955г. в София. Завършва медицина през 1982г, а от 2011 г. е доцент по кардиология в Катедрата по Кардиология и интензивна терапия на ВМА- София. Работи в областта на ритъмните нарушения, артериалната хипертония и сърдечната недостатъчност. Специализирал е в САЩ, Германия, Австрия. Владее свободно 4 чужди езика.

 

Артериалната хипертония е социално значим здравен проблем, който заема водещо място по честота и причина за болестност и смъртност сред сърдечно-съдовите заболявания в световен мащаб. Въпреки значителния напредък на фармакотерапията, голям процент от пациентите са с неконтролирана хипертония.

  • Веднъж установена АХ подлежи на наблюдение и контрол. Оставена без контрол, тя неминуемо води до тежки последици и значимо скъсява човешкия живот.
  • Всеки хипертоник има индивидуален профил на повишено кръвно налягане, което налага диференциран подход към пациентите
  • Повишаването на стойностите на АН > 140/80 мм живак „от време на време“ не означава , че не се касае за АХ. Това са само начални фази на заболяването и изискват сериозно внимание.
  • Недопустим е подходът с вземане на лекарства само при нужда. Кръвно налягане не се „смъква“, то се контролира. Медикаментозният контрол е първична профилактика на усложненията.
  • Винаги се стремете към фиксирана схема за контрол на вашето артериално налягане. Много от пациентите изискват по-високи дози в зимните месеци и изискват изработване на зимна и съответно лятна схема на медикаментозен режим.
  • Около 10% от пациентите могат да постигнат контрол само с един медикамент. Болшинството изискват двойна или тройна комбинация. Затова все по-често в нашата практика използваме фиксирани лекарствени комбинации.Помнете, че броят на лекарствата, необходими за контрол на вашата хипертония не е признак на тежест и лоша прогноза. Важен е постигнатият резултат.
  • Не ставайте роби на вашия апарат за кръвно налягане. За лекарите са важни стойностите при събуждане от сън ( базално АН) и преди лягане. Когато се установява схема на лечение е важна да се знае динамиката на АН, дневно нощният циркаден ритъм и т.нар. вариабилност. С по- лоша прогноза са хипертониите с голяма вариабилност и нощните хипертонии. Терапевтите и кардиолозите са тези, които ще нагодят вашите медикаменти към съответния профил на АХ.
  • Не допускайте самолечение и вземане на лекарствата на вашите близки. Всеки хипертоник е различен.
  • Нискосолевият хранителен режим, двигателната активност, поддържането на нормално телесно тегло и борбата с психо-емоционалния стрес са важни фактори в борбата с тази социално значима болест.