„Света Екатерина” – Университетска многопрофилна болница за активно лечение

2064

„Света Екатерина“ – Университетската многопрофилна болница за активно лечение УМБАЛ

обслужва над 200 пациенти дневно. Разполага със 141 легла в модерно обзаведени стаи. За пациентите се грижат 88 висококвалифицирани лекари и над 200 медицински лица с най-модерна апаратура в областта на сърдечно-съдовите заболявания.„Света Екатерина“ е единствената болница в България, в която рутинно се извършват сърдечни трансплантации. От 2003 г. са извършени общо 45 трансплантации с отлични резултати.

 

ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН БЛОК „СВЕТА ЕКАТЕРИНА“:

Сектор прием пациенти

Консултативни кабинети

Клинична лаборатория

Микробиологична лаборатория

Отделение по образна диагностика

Отделение по обща и клинична патология

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „СВ. ЕКАТЕРИНА“

Консултативни кабинети

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ. ЕКАТЕРИНА“:

 

Клиника по кардиология

Клиника по сърдечна хирургия

Клиника по обща хирургия

Клиника по анестезиология и интензивно лечение

Клиника по съдова хирургия

Болнична аптека

Конгресен център „Св. Екатерина“

 

Адрес

гр. София 1431
бул. Пенчо Славейков № 52А

Телефон

0700 12 131