Очни заболявания

Диабет и очи – част II-ра

Кои са основните диагностични методи?

Изследване на зрителната острота: Това изисква изследване със зрителна таблица, за да се измери способността на пациента да различава подробности от и формата на обектите от различни разстояния. Най-добрата зрителна острота е 1.0 или по-добра. Слепота се дефинира   когато  зрителната острота е равна и или по-лоша от 0.1.

Преглед с разширяване на зениците: в очите се поставят  капки за разширение на зениците, което дава възможност за подробен оглед и оценка на очно дъно за наличие на микроаневризми, патологични ретинни кръвоносни съдове, кръвоизливи, влажни ексудати, твърди ексудати , оток на ретината, наличието на неоваскуларизация, тракции и отлепване на ретината.

Цветни снимки на очното дъно (флуоресцинова ретинопатия) със специална камера се снима очното дъно, като това позволява да се документира и оцени прогреса на диабетната ретинопатия през вена на ръката се инжектира контрастно вещество , което циркулира в   кръвоносната система на организма и визуализира както нормалните, така и патологичните кръвоносни съдове. Правят се снимки със специална камера всеки няколко секунди.

Оптична кохерентна томография (ОСТ): това е неинвазивно изследване, което позволява  получаване на изображения с висока разделителна способност, за оценка на  дебелината на ретината.

Ехография: важен метод  за изследване на очи с непрозрачни очни среди, например, когато дадена патология (помътняване на роговицата, катаракта, хемофталм) не дава възможност да се огледа ретината.

Лечение

Няма лечение на диабетната ретинопатия, което да я излекува напълно, но съществуват терапевтични методи, които са високо ефективни и могат да забавят прогресията на заболяването, водещо  до намаление на зрението и слепота. Най-доброто лечение на диабетната ретинопатия е профилактиката!

Усложненията на диабета, водещи до слепота, могат да бъдат предотвратени или намалени, но за това са необходими периодични очни прегледи. За съжаление, броят на пациентите с диабет, насочвани към офталмолозите е много по-малък от този, препоръчван от правилата за добра лекарска практика. Всеки диабетик подлежи на ежегодно наблюдение, особено при давност на диабета над 5 години.Ранното откриване е от първостепенно значение за диагностиката на нарушенията и профилактиката на загубата на зрение. За съжаление, в ранните етапи може да няма никакви симптоми. Ето защо, всеки пациент с диабет, пре-диабет или с риск от развитие на диабет трябва да има подробен преглед от офталмолог.

Панретиналната  лазерна  фотокоагулация е златният стандарт, началното лечение за високо-рисковата ПДР. При нея се нанася от 1000 до 2000 коагулата в областта на ретината, извън макулата, с цел да се предотврати появата     или да регресират патологичните кръвоносни съдове.  

Фокална лазерна коагулация, при лечението на диабета мамулен оток и намалява риска от загуба на зрението. Целта е да се намали съдовата пропускливост, посредством лазерните коагулации и да се подобри пермеабилитета на микроаневризмите  и  патологичните капиляри.

Анти  Вазо пролиферативни фактори (Anti VGF ), които се инжектират в окото.
Целта е чрез медикаментите да се потисне разрастването на нови кръвоносни съдове или активността на метаболитно активните белтъци в нервните клетки на ретината и/или да се подобри нарушения съдов пермеабилитет. Тези медикамен­ти дават надежда за по-ранно лечение преди настъпване на застрашаващите зрението усложне­ния.

Витректомия: оперативно лечение при пролиферативна диабетна  ретинопатия, при която стъкловидното тяло се изпълва с кръв от патологичните  чупливи неосъдове , хемофталм. Отстранява се  стъкловидното тяло, кръвта и фиброзната тъкан, като то се за замества  със солеви разтвор или силикон.  Витректомията може да предот­врати тежката загуба на зрение при пациенти с напреднали форми на диабетна ретинопатия.

Автор: д-р Юлия Барахарска, офталмолог