Заболявания

Дерматология и венерология

Нитрозамините като карциногени в лекарствата в световен мащаб-част I -ва  

Проф. Чернев, последно време много актуална стана темата  за замърсяването на редица лекарства с карциногенни, мутагенни субстанции. Вие от години…

Прочети още