юбилей

Емил Рафаилов – доайенът на медицинската журналистика

Имам удоволствието да познавам известния журналист Емил Рафаилов от много години и да съм в течение на неговия 55 годишен професионален път, преминал през различни телевизионни и радио медии, като „Хоризонт”, „ Витоша“, „Експрес“, „Евроком“, а понастоящем в интернет сайта Termometar.net. Неговата здравна програма „Термометър“ е безспорно едно от най-разпознаваемите и слушани здравни предавания в националния ефир. Създаването и поддържането на едно такова предаване по един от найчувствителните проблеми на обществото, каквото е здравеопазването, изисква огромни усилия, упоритост и най-важното — висока професионална подготовка, интелигентност и обща култура. За мен Рафаилов е наистина доайен на медицинската журналистка у нас. С помощта на канените от него едни от водещите специалисти в областта на здравеопазването и медицината, той успява да предостави най-съвременна информация по отношение диагностиката, лечението и профилактиката на редица най-значими заболявания. За постигане на тази цел от голямо значение са качествата на Рафаилов, който като истински ерудиран журналист -професионалист, умее да поддържа разговора по начин , че да направи посланията достъпни до всеки един. Специално бих искал да отбележа неговия неподражаем, елегантен стил на говорене, включването в разговора със съответния медицински специалист не само медицински въпроси , но и редица важни общочовешки, дори философски проблеми, което прави предаването много по леко и приятно за слушане и възприемане. Това обяснява и големия интерес към „Термометър“ с широката, съвременна и практически необходима здравна информация, която се предоставя на обществото.

академик д-р Богдан Петрунов