Рецензии

академик д-р Богдан Петрунов за “Термометър”

В продължение на дълги години съм зрител и слушател, а  и активен участник в здравното предаване „Термометър”. Създадено и  умело ръководено от известния журналист Емил Рафаилов, то се превърна в едно от най-стойностните  здравни предавания у нас, с участието на едни от най-изявените  български лекари и много активна ангажираност на широк кръг слушатели.  Реализирано с висок професионализъм и с подчертана практическа насоченост  то предизвиква голям интерес  и стимулира  много важната обратна  връзка пациент-лекар. Сега вече във формата на  Termometar.net  ще продължи да осъществява много полезната си дейност в областта на здравеопазването като запознава  аудиторията с най-съвременните подходи в диагностиката, лечението и профилактиката на заболяванията  с широка обществена значимост. Вярвам, както и до сега, това да се постига с участието  на  изтъкнати български лекари, ползващи се с уважението на своите колеги и най-важното – на българските пациенти.

Академик  д-р Богдан Петрунов  – Национален център по заразни и паразитни болести 

Разгледайте всички отзиви от тук