Неудобни отговори

Разговор с проф.Панайот Куртев

проф. Панайот Куртевпроф. Панайот Куртев: „Най- трудно е да опознаеш себе си. Това е вече победа над себе си“.

Вярно ли е, че когато търсиш истината попадаш в блато от лъжи? Защо?

Истината е много „ хлъзгаво” понятие. Ако го дефинираме от философска гледна точка има три варианта:

1.Истината е това, което съответства на действителността.
2.Истината е това, което съответства на своя обект.
3. Истината е просто казването й каквато  е тя.

Истината може да се дефинира и всичко което работи. Това е философията на прагматизма . В действителността се оказва, че „работят“ и лъжи, но те все пак си остават лъжи, а не истината. Накратко, истината е просто казването й както е тя; тя е начинът, по който нещата реално са, и всяка друга гледна точка е погрешна. Основополагащ принцип на философията е да можеш да различаваш между истина и грешка или както е забелязал  Тома Аквински: „Задача на философите е да правят разграничения.“

 Някой ще каже „ истината е въпрос на гледна точка”. И тук може би отговорът на въпроса, е че когато преследваш дадена цел и използваш истината като прикритие, което не отразява действителността започват да работят лъжите. И от тук нататък наистина блатото е огромно.И още каква е цената на истината?

През целия си живот сме били „инструктирани“ да казваме истината. Когато става дума за казване на истината днес, наистина ли го правим? И по-важното е, наистина ли искаме да го чуем? Всеки е наясно с историята на съпругата, която пита съпруга си: „Това облекло правили ме  да изглеждам дебела?“ В ситуации като тази може да твърдим, че искаме истината, но рядко я мислим!

Ако цената на истината е повече, отколкото искаме да платим, ние сме склонни да се откажем от нея. В здравеопазването казването на истината може да е критично. Трябва да имаме точна информация за продуктите и леченията, ако искаме да осигурим най-добрата грижа за нашите пациенти. За съжаление проучванията показват, че не винаги може да ни се казва истината. Съобщава се, че до 11% от информацията, предоставена от фармацевтичните представители, може да бъде подвеждаща. Непредоставянето на истината може да подобри продажбите, но с цената на увреждане на пациентите!….

Защо “каскадата” от грешки води до купища глупости?

Аз бих го казал по друг начин. Всяка грешка не навреме оценена и  използвана като база за развитие на дадена хипотеза, ще се мултиплицира в някаква аритметична или геометрична прогресия и ще доведе на изкривяване на реалността. Пример в медицината е приемането  като стандарт за заплащане в България са клиничните пътеки. Благодарение на тази погрешна стъпка в здравеопазването у нас има огромно изкривяване на реалната заболеваемост.

 На какво се крепи житейската ви философия?

Да се радвам на  мечтите си, да уважавам принципите си и да не правя на другите това, което не искам на мен да ми правят.

 Кой човек е достоен?

Всеки човек който се роди на тази земя е достоен. От биологична гледна точка той е единствен екземпляр от уникален набор от генна последователност. От морално етична гледна точка , всеки човек има изградена жизнена философия и за себе си всеки е достоен. Определението „ достоен” зависи от нормите на обществото изградени на даден етап от неговото развитие т.е. абсолютизирането на понятието достоен не може да съществува. Всичко зависи от гледната точка.

Какъв подход трябва да има към войнстващата  простащина и посредственост?    

Образование.

Кое е по-трудно да победиш себе си или добре подготвен противник?                         

Най- трудно е да опознаеш себе си. Това е вече победа над себе си.

Кога човек става жалък в очите ви? Съчувствате ли му?                                                           

Не. Съчувствам на себе си и на обществото, което сме изградили.

Глупакът не е опасен за себе си! Той е вреден за другите. Така ли е?                                 

Това е така , когато глупакът се възприеме на сериозно.

За да направиш нещо, първо ти трябва да си нещо! Коментарът ви?                           

Зависи какво искаш  да направиш. Зависи от хоризонта който ти си създал. Ако той е до върха на обувките ти не е нужно да бъдеш нещо.

Какво не си прощавате?                                                                                                                   

Изпуснатите моменти от живота!

                                                Разговора води: Емил Рафаилов