Онкология

Рак на главата и шията

Случаите на  рак на главата и шията са голяма група от злокачествени заболявания.  Обхваща над 500 000 случая годишно в световен мащаб. В САЩ са 40 000 до 60 000 годишно. Повечето пациенти са над 50-годишни, като заболеваемостта нараства с възрастта; съотношението мъже-жени е 2:1 до 5:1. Смъртността намалява след 1975, като подчертан и по-бърз спад се наблюдава през последните десет години. 90% от тези видове рак имат плоскоклетъчна хистология. Най-честото разпространение  са устна кухина, фаринкс, ларинкс и хипофаринкс. Рак на носна кухина, бузи, параназални синуси, злокачествени образувания на слюнчената жлеза и различни видове сарком, лимфом и меланом се срещат по-рядко. За България заболяемостта за 2014 г. е 688 болни , а за 2015 г. 642 ма , болестността за 2014 г. е 5382, а за 2015 – 5030. Смъртността е съответно е 327 и 339.

РИСКОВИ ФАКТОРИ

Системното прекаляване с алкохол увеличава риска от развитие на сквамозен рак на главата и шията от два до шест пъти.  Тютюнопушенето увеличава риска от 5 до 25 пъти в зависимост от пол, расата и интензитета на пушене. Съчетани, двата фактора увеличават риска с 15 до 40 пъти. Бездимните цигари и емфието се свързват с рак на устната кухина. Употребата на бездимен тютюн или дъвченето на бетел с или без добавен тютюн или гасена вар (честа практика в много части на Азия и някои части на Африка), се свързва с предракови образувания и орален сквамозен рак. Съществува 2% до 6% риск годишно от втори рак на глава и шия, бял дроб или хранопровод при пациенти, преживели рак в тази област. Тези, които продължават да пушат, са изложени на по-голям риск. Ебщейн-Бар Вирус (EBV) е регистриран на практика при всички некератинизиращи и недеферинцирани назофарингални карциноми, но не толкова системно при сквамозни назофарингални карциноми. Заразяването с човешки папилома вирус (HPV) се свързва с до 70% от раковите заболявания на орофаринкса и сливиците, както и с някои от сквамозните назофарингални карциноми. Случаите на HPV+ рак изглежда се увеличават в редица страни, а позитивните резултати на HPV са по-чести при рак на непушачи. 

Най-често срещани симптоми: безболезнена туморна маса на шията, болезнено преглъщане, трудно преглъщане, дрезгав глас, спазъм на дъвкателната мускулатура, болка в ухото, възпаление на средното ухо, загуба на зъби, трудно напасващи се протези , трудно зарастващи рани в устната кухина, неврологична симптоматика.

Лечението е оперативно , лъчетерапевтично и химиотерапевтично.

                                                             Автор: проф.Панайот Куртев – онколог

emilrafailov@abv.bg