Онкология

Тумори на тестисите – проф. Панайот Куртев

проф. Панайот КуртевРазговаряме с проф. Панайот Куртев на тема: тумори на тестисите.
Проф. Панайот Куртев дмн, е началник на клиника по обща и коремна хирургия при Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология – УСБАЛО ЕАД – София

Проф. Куртев, какво  е  обяснението, че заболеваемостта  от  тумори  на  тестисите  значително  се  увеличава  във  възрастта  между  22  и  44 години?

Все още няма  единно обяснение за увеличаващата заболяемост от тумори на тестиса.

Кои  са  тези  първи  симптоми, по които  човек  може  да  се  ориентира, че  има  някакъв  проблем  с  тестисите?

Заболяването  протича обикновено безсимптомно, с изключение на случаите, когато се установява увеличение обема на единия тестис, може да има и болка. При някои пациенти може да се установи болка в едната коремна половина или да се установи също и наличие на туморна формация в корема, което се дължи на увеличените лимфни възли в коремната кухина. При млади хора с туморна формация в корема трябва винаги да се мисли  и за тумори на тестиса. Продукцията на гонадотропинов  хормон при тумори на тестиса води до умерено изразена гинекомастия т.е. увеличение на гърдата при мъже, което може да бъде сигнал за тумори на тестисите.Кашлицата,  затрудненото дишане са свързани с метастази в белия дроб. Симптоми може да има и от централната нервна система, наличие на метастази в мозъка както и от черния дроб, това е при напреднал туморен процес. При самоизследване се установява плътна туморна формация в единия тестис.

Кои  са  причините за появата на тумори в тестисите?

Причините за появата на тумори на тестисите  все още не са напълно известни, но все пак са установени някои генетични фактори, фамилна обремененост, въздействие на диетилстилбестрол по време на бременност, травма , крипторхизъм ( проблеми със спускането на тестиса в скроталната торбичка в ембрионалния период), анамнеза за тестикуларен тумор- като в 1-2 % от случаите  с анамнеза за тестикуларен тумор след време развиват втори тумор.

Правилно  и  навреме  ли  се  насочват  пациентите  за специализирана  консултация?

Обикновено  диагнозата  се  забавя  от 3-6 месеца  от времето на първите симптоми. Най-честата грешка, която се поставя от лекаря е епидидимит т.е. възпаление на епидидима на тестиса. Други погрешни диагнози, които забавят диагностицирането на тумори на тестиса са  херния, хидроцеле (набиране на течност в скроталната торбичка), торсия (завъртване на тестиса).

Какво  включва диагностичният  подход  и  на  какво  се  залага  в  терапевтичното  поведение  при  рак  на  тестисите?

Диагнозата може да се постави посредством ултразвукова диагностика и хирургично. Серумните маркери в началото не са сигнификантни, но тяхното увеличаване води до правилната диагноза. Много интересен симптом е болката в гърба при млади хора, който не трябва да се подценява. Изследват се два маркера – човешки хорионгонадотропин   (HCG) и алфафетопротеин (AFP).

Какво  трябва  да  знаят  пациентите  за  протичането  на  този  туморен  процес?

Това е заболяване на младата възраст. Свързано е с травма или забавено спускане на тестиса, което се установява след раждането. Това налага да се вземат мерки за корекция на тестиса. При развитие на заболяването терапията включва отстраняване на тестиса. Хистологично изследване на тумора. Стадиране т.е. изследване на маркери и скенер на коремните органи за установяване на увеличени лимфни възли. Рентгенография на белия дроб. При нормални показатели болният остава под наблюдение. При наличие на увеличени лимфни възли в корема и раздвижени маркери се препоръчва два курса химиотерапия с последваща ретроперитонеална дисекция т.е. оперативно отстраняване на лимфните възли в корема , което трябва да се извърши в специализирано онкологично лечебно заведение, а при семином в съображение влиза и лъчетерапия. Заболяването е лечимо с голяма преживяемост.

Проф.Куртев, на  какво  ниво  е  здравната  култура  на  българина?

Относно нивото на здравна култура на нас българите през последните години може да се каже , че голяма част от населението е сравнително добре информирано благодарение компютризацията. Друг е въпросът, че залитаме в посока на алтернативни медицини и други терапевтични методи, препоръчвани от съмнителни лекари и лечители, като краят  е един за всички- постъпване в онкологичните заведения с много напреднало заболяване.

Разговора  води:  Емил  Рафаилов