Онкология

Рак на стомаха – проф. Панайот Куртев

проф. Панайот КуртевКои са стадиите в развитието на рак на стомаха и защо заболяването  се  открива  в трети и четвърти стадий ?

Според Световната здравна организация стадирането на рак на стомаха се извършва според ТNМ системата. Т- представлява инвазията на тумора в стената на стомаха . Според дълбочината на проникване Т се раделя на 4 степени, които се отбелязват като Т in sito, Т1,Т2,Т3,Т4 като четвъртата степен представлява обхващане на съседни органи, докато 1,2,3, -обхващат отделните структури на стомашната стена.Н-представлява обхващането на регионалния  лимфен басейн . N0 – не се установяват метастатични лимфни възли, N1 – 1-2 засегнати от туморния процес лимфни възли, N2  –  3-6 лимфни възела, N3  –  7 и повече лимфни възела, като N3 се разделя на N3а -от 7-15 лимфни възела и N3в – 16 и повече лимфни възела. М представлява далечното разпространение  на туморния процес т.е. наличето на метастази. Според комбинирането на ТNМ критериите различаваме четири стадия на развитието на рак на стомаха. В трети стадий се засягат над 7 и повече  регионерни лимфни възли от туморния процес, а в четвърти – наличие на далечни метастази.

Заболяването започва със стомашен дискомфорт, на който пациентите рядко обръщат внимание, като най-често го свързват с нарушение на хранителния режим. В този момент е удачно пациентът да се обърне за консултация с гастроентеролог.

С течение на времето заболяването се развива и когато се появи симптоматика като повръщане, невъзможност за приемане на храна,анемия , кръвоизливи, то тогава заболяването е напреднало и трудно лечимо радикално. Обикновено болният търси лекарска помощ при наличие на напреднала симптоматика т.е. в трети и четвърти стадий.

Какво е характерно за симптоматиката и кога трябва да се потърси лекарска помощ ?

Обикновено , когато процесът е в ранен стадий, повърхностно разположен не предизвиква типична симптоматика. Както казах в този стадий водещ е нетипичния стомашен дискомфорт. С развитието на заболяването се появяват – загуба на тегло, коремна болка, гадене повръщане, затруднено преглъщане, наличие на кръв в изпражненията, бързо засищане, болка типична за язвена болест. От лабораторните изследвания може да се установи намаление на белтъците, нарушение на чернодробните показатели и др. В напреднал стадий на заболяването се установява наличие на течност в корема, увеличение на черния дроб, наличие на левостранно  увеличени шийни лимфни възли, при жените метастази в яйчниците.

Лекарска помощ трябва да се потърси още при наличието на съвсем леки наченки на стомашен дискомфорт.

Каква е прогнозата за пациентите при наличие на аденокарцином от интестинален тип?

Прогнозата  се влияе преди всичко от стадия на заболяването и радикалността на оперативното лечение. Както споменах с напредване на стадия т.е. късното откриване на заболяването  определя и лошата прогноза.

Нивото на информация при  пациентите зависи от техния културен статус. Има болни, които са информирани за заболяването си , начина на лечение, всевъзможните усложнения. Тези болни взимат решение за начина си на лечение т.е. те са активни и съдействат за провеждането на лечението си. Другата група е  пасивна , не се интересуват от подробности. Подаваната информация от лекаря е в зависимост и от психологическия статус на тези болни. Тук е мястото на лекуващият лекар и психологът да преценят каква информация да се даде на болния и на близките.

Разговора  води:  Емил  Рафаилов