Онкология

Рак на хранопровода

проф. Панайот КуртевПроф. Куртев: „Хирургичното  лечение  дава най-добри резултати, когато се приложи в ранен стадий на заболяването“.

Проф. Куртев, защо ракът на хранопровода най-често се диагностицира, когато вече е авансирал?

Езофагеалният рак е деветият най-често срещан рак по света и шестата най-честа причина за смъртност от рак. Той е  лечим в най-ранните етапи. Въпреки това, обикновено се диагностицира в напреднала фаза. Проблемът с късното диагностициране е, че болните в ранния стадий нямат характерна симптоматика и често оплакванията са свързани с езофагит или се неглижира. Няма характерен маркер и разработени скрининг програми, поради сравнително малката честота на заболяването. През последните години се наблюдава известен напредък в лечението на рак на хранопровода, включително оптимизиране на неоадювантните стратегии, нехирургични възможности за лечение в ранен стадий на заболяването и въвеждане на биологични агенти при лечението на напреднало заболяване.

Кои са рисковите фактори в основата на този вид рак?

Аденокарцином

Хранопровод на Барет – е усложнение на хроничната  гастроезофагеалната рефлуксна болест (ГЕРБ), което се характеризира със заместването на плоскоклетъчния епител с интестиален метапластичен цилиндричен слой (характерен за червата).

Затлъстяване
Гастроезофагеална рефлуксна болест, която може да бъде причинена от затлъстяване и може да доведе до хранопровод на Барет.

Сквамозно-клетъчен карцином

Тютюн
Алкохол
Предразполагащи състояния:
Тилоза (SCC)
Ахалазия
Синдром на Плумер-Винзон
Човешки папиломен вирус (HPV)
Цьолиакия

По-малко значимите причини включват излагане на околна среда и хранителни фактори.

На какъв етап от развитието на заболяването пациентите търсят специализирана консултация?

Най-често при изявени клинични симптоми като: дисфагия или одинофагия, хематемеза, диспепсия, дрезгавост, задух, анорексия и др.

Проф. Куртев, кога хирургичното лечение дава най-добри резултати? Каква е прогнозата за пациента?

Хирургичното лечение дава най-добри резултати, когато се приложи в ранен стадий на заболяването. Прогнозата, благодарение на  напредъка в лъчетерапията и химиолечение, бележи известен напредък през последните години.

Разговора води: Емил Рафаилов