Онкология

Интегративна медицина – разговор с проф. Куртев

Разговаряме с проф. Панайот Куртев на тема: Интегративна медицина.
Проф.Панайот Куртев дмн, началник клиника по обща и коремна хирургия при Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология
УСБАЛО – София

Проф. Куртев, какви  са  възможностите  на  интегративната  медицина  в  онкологията?

През последните години в страната изникнаха  малки и големи болници, за които няма невъзможни неща.  Рекламираха се „странни методи“ за лечение на онкологичните заболявания с една единствена цел – бързо забогатяване. Подмениха се основни морални ценности, когато се въведоха термините , пазар и конкуренция и др. Ето защо ще се постарая да формулирам  какво представлява интегративната медицина в онкологията, тъй като тя се смесва с алтернативната медицина, а напоследък  и с допълнителна медицина, обединени в един общ термин – complementary and alternative medicine ( CAM ). Както комплементарната медицина , така и алтернативната медицина нямат нищо общо и не обхващат същността на интергративната медицина. Тъй като сега ще говорим за онкология, то формулировката за интегративна онкология е рационална, основана на доказателства, комбинация от конвенционална терапия и допълнителни интервенции, прилагани като индивидуализиран терапевтичен режим обхващ човека като цяло (тяло , разум и дух).

Моля  да  посочите  на  какви  принципи  се  основава  интегративната  медицина?

Интегративната медицина (онкология) защитава следните принципи:

  • Естествени възможности на организма за лечение – приема , че тялото притежава вродени качества за лечение, диагноза, възстановяване, регенерация, адаптиране към травмата и загубите. Основната цел на терапията е вродените заложби на организма за лечение да помогнат конвенционалната медицина.
  • Визията на интегративната медицина за цялотелесна медицина включва разбирането, че човек не е само тяло, но има ментален и духовен живот , религиозни виждания и др. Тези измерения на човешкия живот имат своето отражение към здравето на индивида , акуратна диагноза и ефективно лечение.
  • Значението за начина на живот – здравето и болестта са резултат от взаимодействието на човешките гени с различни аспекти от начина на живот, включващи начин на хранене, физическа активност, покой и сън, стрес , качество на отношенията с други индивиди, работа и т.н. Начина на живот може да повлияе върху риска от заболяване много повече от предизпозиция на гените за дадена болест. Т.е.лекарят трябва да се насочи към изчерпателна анамнеза. Ето защо правилното разбиране за начина на живот на болния е съществен компонент на интегративната медицина, който дава възможност за профилактика и лекува заболяването по-ефективно.
  • Съществената роля на връзката лекар – пациент. С времето връзката между лекаря и пациента придобива  статут на специална , дори свещена. Когато лекарят разговаря с пациента и го изслушва с пълно внимание и е изцяло съпричастен към заболяването му това само по себе си инициира оздравителния процес. Изключителна трагедия  на съвременната медицина ,  че в името на печалбата, корпоративната система елиминира този съществен аспект в медицинската практика. Разбира се, когато времето за контакт на лекаря с болния е силно ограничено от изискванията на здравната система не е възможно създававане на такава силна, свещенна връзка, която би подпомогнала самия оздравителен процес.

Проф. Куртев, каква  е  основната  цел   на  терапията?

Основната цел на терапията е да подпомогне конвенционалното лечение с цел по-бързо оздравяване.

Проф. Куртев,  твърдите, че  интегративната  онкология  е  консервативна. Защо?

В своята същност интегративната медицина (онкология) е консерватина. Тя се стреми да възстанови ценностната система на професията, която с времето е ерозирала и са забравени древни препоръки от времето на Хипократ, които ние ги цитираме по време на доклади за пълнота на презентациите , но в повечето случаи не ги спазваме, като преди всичко не вреди, да се съобразяваме с  лекуващата сила на природата, когато е възможно и ефективно да предпочитаме по-малко инвазивната терапия и т.н.

Разговора  води:  Емил  Рафаилов