Онкология

Рехабилитация при онкологично болни

Проф.Панайот  Куртев дмн, началник  клиника  по  обща  и  коремна  хирургия  при  Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология – УСБАЛО – София

 

Проф. Куртев, най-напред  да  обясним  значението  на  рехабилитационния  процес  като  важен  компонент  в  комплексното  лечение.

Повечето от болните с онкологично заболяване имат голяма преживяемост и се излекуват. Други подлежат на продължителна комплексна терапия с тежки странични ефекти. За  много пациенти онкологичното заболяване се превръща в хронично. Съвременната рехабилитация при онкологично болните обхваща различни дейности в психична, психологична, професионална и економическа сфери. По специфична рехабилитация обхваща болните с тумори на главата и шията, рак на гърдата , болните с анус претер и такива с ампутация на крайниците. При други болни с продължителна преживяемост  рехабилитацията обхваща късните ефекти на лечението върху нормалните тъкани, яйчниковата дисфункция, вторични туморни заболявания, дискриминация на работното място, както и затруднения при застраховка живот.

Кои  са  водещите   моменти  в  програмата   за   онкологична рехабилитация?

Ключови компоненти на програмата за онкологичната рехабилитация включва първоначална оценка на нуждите на болните с периодична преоценка на тяхното състояние, която определя както съответните манипулации така и достъп до обществени ресурси.Основни насоки в рехабилитацията са лечение на токсичните странични ефекти, психосоциална рехабилитация , лечение на сексуалните нарушения, диетични и хранителни проблеми, лечение на болката, професионални и икономически проблеми.

Какви  специалисти  включва  рехабилитационния  екип?

Рехабилиционният екип трябва да включва хирург, онколог,физиотерапевт, стома терапевт, консултант по трудови правни отношения, социален работник, психолог, ортопед, рехабилиционна сестра. Други членове могат да бъдат психиатър, диетолог, сексолог и стоматолог. Тези екипи изготвят специален рехабилиционен план в съотвествие на нуждите на пациента.

Проф. Куртев, защо  болните  с  рак  на  гърдата  изискват  специални  грижи?

Болните с рак на гърдата са голяма група, изискващи специални грижи. Тъй като групата е от предимно жени оценката е двустранна  както от рехабилитационен така и от психосоциален аспект.

При съвременото оперативно лечение на първичен рак на млечната жлеза премахването на гръдната мускулатура е рядкост. При този тип операция , често се е наблюдавало тежки нарушения на рамото , а при екстензивни  дисекциите на аксилата сериозен лимфедем на ръката. Въпреки това все още съществуват проблеми относно подвижнаст на рамото при модифираните процедури. При всички случаи болните са изправени пред психосоциални и козметични проблеми вследствие на загубата на гърдата. На този етап от лечението на рака на гърдата се практикува орган съхраняваща операция, където е възможно и след оперативна лъчетерапия. Най- честите проблеми са  отпадналост,  ограничение в движенията на ръката, трудности при повдигането, слабост на рамото,частична невъзможност при  изпълнение на домашните си задължения и сетивни нарушения. От друга страна както споменах по -горе лимфната дисекция води до голяма вероятност до лимфедем на ръката независимо от хирургичната процедура. Ето защо оперираните за рак на гърдата трябва за се пазят от травми и инфекции на ръката където е била извършена и лимфната дисекция. Веднъж появил се лимфедем е трудно да се лекува. При слабо изразен отток на ръката терапията е вдигане на ръката на високо, ограничение на солта, диуретици и програма от упражнения. При по тежки случаи се използват и компресивни превръзи за редистрибуция на лимфната течност. Относно физическия изглед непосредствено след  операцията се поставя временна протеза, която в по късния след оперативен период се заменя с постоянна. Хирургична реконструкция на гърдата може да се извърши при почти всички пациенти и зависи от първата операция и състоянието на тъканта. Психосоциалният статус на тези пациенти е много специален. Сексуалното поведение и изгледа на тялото след такъв вид операции трябва да се оценява при всеки пациент по отделно. Ето защо на този етап основен фактор в лечението на тези болни са психотерапевтите.

                                                         Разговора  води:  Емил  Рафаилов