Неврология

Главоболие  

                                        проф. Силвия Чернинкова, невролог: ” Мигрената е около 3 пъти  по-честа при жените, в сравнение с мъжете”.           

Защо  главоболието  е  едно от  най – често срещаните  заболявания?

Главоболие може да се наблюдава при най-различни и сравнително чести заболявания или състояния– например при вирусни инфекции (грип и други), при високо или ниско кръвно налягане, при стрес, при схващане на мускулите на главата и врата след физическо натоварване или простуда, при травми на главата, при зрителна преумора, при възпаление на параназалните синуси (синуит), при злоупотреба с алкохол, наркотици, тютюношушене, недоспиване, употреба на някои храни, при злоупотреба с медикаменти, включително аналгетици и др. Но главоболието може да бъде проява и на тежки, понякога животозастрашаващи заболявания като мозъчен тумор, мозъчен кръвоизлив, исхемичен мозъчен инсулт, възпаление на мозъчните обвивки и мозъка (менингити, енцефалити), по-тежка черепно-мозъчна травма и др.

Главоболието може да бъде първично, каквито са например мигрената, тензионното главоболие, клъстърното главоболие и др.  Обикновено имат пристъпен характер. При повечето болни съпътстват живота на болния за дълъг период от време. При невро-изобразяването (компютърна томография, магнитно-резонансна томография) не се намират патологични изменения на мозъка.

Първичните главоболия имат специфична клинична характеристика и  съответно лечение.

При вторичните главоболия е налице заболяване, което причинява главоболието – например възпаление на параназалните синуси, черепно-мозъчна травма, повишаване на кръвното налягане, мозъчна аневризма, менингит, мозъчен тумор и др. При вторичните главоболия изследванията, назначени от общо-практикуващ лекар или невролог, като например проследяване на кръвно налягане,  невроизобразяване (компютърна томография или магнитно-резонансна томография на мозъка), изследване на ликвор и др. доказват основната причина за поява на главоболието.

Коя  болка  в  главата  и  с  каква  продължителност  е  повод  да  се  потърси  специализирана  консултация?

При всяко новопоявило се главоболие, което не е преходно, а персистира за по-дълъг период от време, е задължително да се проведат насочени изследвания от лекар (невролог) за изясняване на причинните фактори.

Кои  са  основните грешки, които допускат  хората  с  чести, всекидневни  оплаквания  от  болки  в  главата?

Основната грешка при подобни случаи е самолечението. Болните взимат безразборно различни медикаменти, предимно аналгетици (обезболяващи), което води до привикване и неефективност.

Защо  мигрената  има  хроничен  характер?

Мигрената по правило е хронично заболяване, въпреки че са възможни при отделни болни и единични мигренни пристъпи за много дълъг период от време. В този смисъл честотата на мигренните пристъпи е много различна при отделните болни. От много редки, дори единични пристъпи на главоболие, до почти ежедневно главоболие. Обикновено мигрената започва до 20-годишната възраст на пациента, но има и изключения от правилото. Мигрената е около 3 пъти по-честа при жените в сравнение с мъжете. Среща се, макар и по-рядко, и детска форма на мигрена. Характерно за мигрената е наличие на гадене и повръщане по време на главоболието, чувствителност към светлина и/или шум по време на главоболието, при повечето болни главоболието обхваща половината глава (дясна или лява), главоболието най-често е с пулсиращ характер. Лечението на мигрената трябва да се осъществява от невролог. В последните години има много нови ефективни медикаменти за лечение и профилактиране на мигренното главоболие.

При  кои  заболявания  главоболието  е  чест  и  характерен  симптом? Защо?

Освен първичните главоболия, за които споменах, при вторичните главоболия трябва да се установи причината за поява на главоболието. Например при голямата част от болните с артериална хипертония главоболието (най-често в тилна област на главата, но може да обхваща и цялата глава) съпътства повишаването на кръвното налягане. При новопоявило се главоболие в зряла възраст (въпреки че артериалната хипертония „подмладява”) трябва да се потвърди или изключи преди всичко наличие на хипертонична болест. Не само високото кръвно налягане, но и ниското кръвно налягане, когато е по-изразено, също може да предизвика главоболие. При синуитите сутрешното главоболие в челна област е чест симптом. Пациентите със сънна апнея също имат главоболие в сутрешните часове.  При много вирусни инфекции главоболието е чест симптом, но в тези случаи главоболието отзвучава в рамките на дни, то е бързопреходно. Главоболието може да е проява и на растящ мозъчен тумор или на започващо възпаление на мозъчните обвивки и мозъка.

Какво  „печели“  пациентът  от  ранната  диагноза  и  адекватното  терапевтично  поведение?

Ранната диагноза е предпоставка за адекватно и ефективно лечение, назначено от лекар (невролог). Колкото по навреме започне лечението, толкова по-резултатно би било то по правило. Разбира се, при всеки отделен случай причините са различни, съответно терапевтичното поведение е различно.

Вредите  от  самолечението?

Вредите от самолечението са преди всичко  неповлияване на главоболието. Нещо повече, формира се порочен кръг, болните взимат различни аналгетици, във все по-големи дози, главоболието не само не отзвучава, а хронифицира. При подобни случаи болните трябва да спрат всякакво лечение за известен период от време и да потърсят лекарска помощ.

Разговора води: Емил Рафаилов