Без категория

Лечение на болката при онкологично болни

Три четвърти от пациентите с неоплазми са изпитвали болка в някъкъв момент от хода на болестта им. Острата, силна болка предизвиква чувство на интензивен страх и безпокойство при пациентите и хората, които се грижат за тях. Хроничната неовладяна болка е изключително инвалидизираща, свързана е с депресия и влошава способностите на пациентите да се справят с прилаганото лечение. Важно е да се уточни причината и подходящото лечение за всеки отделен болков симптом. Усетът за болка се определя от физически, психологически, социални и духовни фактори.

Видове болка:

Ноцицептивна болка

Това e болка, появяваща се в резултат на инвазия и деструкция или притискане на кожата, мускулно-скелетните структури и висцерални структури и органи.

Невропатична болка

Отнася се за болка,  предизвикана от притискане,  деструкция или  възпалителния процес на структурите на нервната система (периферни, автономни, централни).  Разпространява се  по хода на периферните нерви или кожните дерматоми.

Епизодична болка

Този вид болка има  интермитиращ характер и същевременно може да се появява като обостряне на „подлежаща” болка на същото място.

Различаването на тези видове болка e от особено значение, тъй като определя  терапевтичния подход и избора на медикаменти.

Оценяването на болката изисква снемане на щателна анамнеза и целенасочен преглед на известните места на поява и разпространение на злокачествените заболявания.

При острата болка се наблюдават изпотяване, разширяване на зениците, тахикардия и тахипнея.

Хроничната болка много по-често се съпровожда от негативни симптоми, характерни за депресивно състояние, като нарушения на съня, анорексия, загуба на интереси и понижено настроение.

Причини за болка при онкологично болния пациент:

главоболие и лицева болкалептоменингеални метастази, ретроорбитални метастази, повишено вътречерепно налягане от тумора/метастазите, костни метастази в черепа и шийния гръбнак;

болка в гърба- метастази в прешлените, притискане на гръбначния мозък;

болка в гърдите- тумор на белите дробове, белодробна емболия, метастази в ребрата, медиастинален тумор, малигнена инфилтрация на плеврите или гръдната стена;

коремна болка чревна обструкция,чернодробни метастази, обстипация, метастази в бъбреците/надбъбреците, инвазия на или натиск върху plexus coeliacus, тумор в червата, мезентериума или перитонеума, засягане на ретроперитонеалните лимфни възли;

тазова/перинеална болка- констипация, метастази в таза, ректални тенезми, задръжка на урината

болка в крайниците/ставите- костни или мекотъканни метастази, венозна тромбоза, притискане на нерв от тумора, невропатия, химиотерапия, паранеопластични ефекти.

Лечение на болката:

Търси се и се лекуват обратимите причини за болка /обстипация, инфекция и др.  Преценява се  дали болката би се повлияла от терапия, модифицираща болестта/ лъчетерапия , химиотерапия. Обяснява се  на пациентите причината за болките им. Аналгетиците се дават редовно, за да се поддържа аналгетичният ефект. Стандартно нови аналгетици трябва да се добавят един по един, за да се прецени ефикасността на всяко лекарство. Трябва да бъдат спирани медикаментите, които вече не са ефикасни или които повече нямат значителен принос към аналгезията. Често се налага комбиниране на медикаментите при трудна за лечение туморна болка, за да се постигне адекватна аналгезия с минимум странични ефекти , като неопиоидни аналгетици, опиоиди и адюванти.

                                                                                     Автор: проф.Панайот  Куртев

Termometar.net търси рекламни консултанти: emilrafailov@abv.bg – оставете ваш телефон и ние ще ви потърсим!