Онкология

Симптоми на рак

проф. Панайот КуртевРак на главата и шията

Безболезнена туморна маса на шията.  Болезнено преглъщане (Одинфагия). Трудно преглъщане (Дисфагия). Дрезгав глас. Спазъм на дъвкателната мускулатура (Тризмус). Болка в ухото  (Оталгия) . Възпаление на средното ухо  (Отитис медия). Загуба на зъби. Трудно напасващи се протези. Симптоматика от страна на черепно-мозъчните  нерви. Трудно зарастващи рани в устната  кухина. 

Рак на стомаха

Стомашният  карцином, когато е повърхностен и операбилен, обикновено не предизвиква симптоми. Симптоми: загуба на тегло (62%), абдоминална болка (52%), гадене (34%), анорексия (32%), дисфагия (26%), мелена (20%), ранно засищане (18%), болка от язва (17%) и оток на долните крайници (6%). Клиничните оплаквания могат да включват анемия (42%), хипопротеинемия (26%), аномална чернодробна функция (26%) и окултна кръв във фекалиите (40%). 

Първичен рак на черния дроб (HCC)

Най-честите симптоми или признаци на HCC са както следва: болка (91%); Загуба на тегло (35%); повръщане (8%); хепатомегалия (89%); абдоминално подуване (43%); жълтеница (7% до 41%).  Симптомите при пациенти с НСС отразяват в по-голямата си част основното чернодробно заболяване, а не са специфични за злокачественост – асцит, жълтеница, спленомегалия или други прояви на декомпенсирана цироза. Моделите на метастазирано разпространение – по-голямата част от метастазите в HCC остават ограничени в черния дроб.

Тумори на жлъчните пътища

Ранните стадии на заболяването могат да бъдат асимптомни или да са с много неспецифични симптоми: болка (82%); отслабване (72%); анорексия (74%); гадене или повръщане (68%); тумор в горния десен квадрант на корема  (65%); жълтеница (44%); увеличаване на корема (30%); пруритус (20%); случайни (15% до 20%). Законът на Курвоазие гласи, че ако жлъчката е разширена и ако пациентът има безболезнена жълтеница,  причината е малко вероятно да бъде камъни в жлъчката. 

Три клинични сценария съществуват при пациенти с рак на жлъчния мехур: случайно откриване на рак на жлъчния мехур след холецистектомия; рак на жлъчния мехур, диагностициран интраоперативно; или рак на жлъчния мехур, подозиран предоперативно. От трите клинични сценария, изброени по-горе, първият е най-разпространен, като повечето ракови заболявания на жлъчния мехур се диагностицират като случайна находка по време на диагностициране на предполагаемото доброкачествено заболяване. Счита се, че при 1% до 2% от пациентите, диагностицирани за предполагаемо доброкачествено заболяване, имат рак на жлъчния мехур. 

Рак на ректума

Коремна болка, обикновено прекъсваща и неясна;  загуба на тегло;  при рак на левия колон и ректума се наблюдават промени в ритъма и консистенцията на изпражненията, като редуване на запек и разстройство, и промяна във формата на изпражненията (с форма на молив) и тенезми;  ранно засищане;  умора;  обструкция на червата, перфорация, остро или хронично кървене или чернодробни метастази, всички от които допринасят за развитието на различни симптоми;  необичайна клиника включва дълбока венозна тромбоза, бактериемия или ендокардит на Streptococcus bovis и протеинурия; Също така може да се наблюдава желязодефицитна анемия, загуба на тегло, нарушения на електролитите и повишаване на чернодробните ензими. Лабораторна и образна диагностика. Ендоскопските изследвания осигуряват хистологична информация, потенциална терапевтична намеса, както и по-голяма чувствителност и специфичност. Повишенията на СЕА се появяват и при състояния, несвързани с онкологични заболявания. Същите имат значение, ако са повишени първоначално и спадат след провежданата терапия.

Тумори на ануса 

Ректалното кървене и аналният  дискомфорт са двата най-чести симптоми и се срещат при повече от половината от пациентите. Други симптоми са пруритуса и патологичното отделяне. Болката може да бъде жестока. Промените в навиците за дефекация могат да бъдат водещ симптом, особено при рак на проксималния анален канал. Пациентите могат да бъдат също така и асимптоматични. 

                „Онкология“ е авторска рубрика на проф. Панайот Куртев