д-р Станислава Илиева

Нефрология

Бъбречни увреждания при захарен диабет

Захарният диабет е широко разпространено, социално-значимо заболяване, водещо до ранна инвалидизация и смъртност, поради сърдечно-съдови, неврологични и бъбречни усложненения. Бъбречните…

Прочети още