Онкология

Рак на главата и шията

проф. Панайот Куртев
проф. Панайот Куртев

проф.Панайот Куртев, онколог: “Обикновенно пациентите идват в напреднал стадий на заболяването”.

Кои са рисковите фактори  в основата на рака на главата и шията?

Тютюнопушене, зависи от (дневно количество, години, количество за дъвчене, продължителност на навика, настоящ или бивш).

Алкохол (брой питиета дневно и продължителност на навика).

Други рискови фактори -вирусни , генетични.

При непушачи с орофарингеални симптоми или цервикални възли, история за HPV или практикуване на орален секс, особено при наличие на различни партньори

При непушачи на възраст между 18 и 50 години, история или фамилна обремененост с анемия, анемия на Фанкони или вродена дискератоза.

Предишни ракови заболявания на пациента или в семейството му.

 До какво може да доведе и защо употребата на бездимните цигари?

Пушенето на електронни цигари повишава риска от сърдечен и мозъчен удар съответно с 56 и 30 процента, в сравнение с хората, които не пушат никакви цигари. С 10 процента е по-висока вероятността от развиване на коронарна болест на сърцето, с 44 процента по-висок е рискът от сърдечносъдови заболявания, например образуването на съсиреци в кръвта, а случаите на депресии, страхови неврози и други емоционални смущения се проявяват два пъти по-често, отколкото при непушачите!…  

 Кои са симптомите при рак на главата и шията?

Симптомите  най-често включват болка и/или туморно образувание, включително в близки структури, нерви или лимфни възли. Възрастни пациенти, с който и да е от тези симптоми, в продължение на повече от 4 седмици трябва да бъдат насочени към отоларинголог. Забавянето на диагнозата обикновено се дължи на забавяне от страна на пациента, поредица от курсове на антибиотична терапия за среден отит или възпалено гърло, или липса на последващи мерки. Персистиращ страничен симптом или твърдо цервикално образувание при възрастен пушач или сексуално активен човек на средна възраст с риск от HPV навежда на висок риск от сквамозен клетъчен карцином. За назофарингеален или орофарингеален рак чест персистиращ симптом е образувание на шията, често възел в югуло-дигастричната област и/или гръбния триъгълник. При напреднали лезии може да се наблюдават абнормалности на черепно-мозъчните нерви. При проявлението не се наблюдават често отдалечени метастази, но е възможно да се появят при назофарингеални, орофарингеални и хипофарингеални видове рак. Най-честите области на отдалечени метастази са бели дробове и кости; черен дроб и централна нервна система се срещат по-рядко.

Симптоми при рак на главата и шията:

Безболезнена туморна маса на шията, болезнено преглъщане, трудно преглъщане, дрезгав глас, спазъм при дъвчене, болка в ухото, възпаление на средното ухо, загуба на зъби, трудно напасващи се протези, симптоматика от страна на краниалните нерви, трудно зарастващи рани в устната кухина.

На какъв етап от развитието на заболяването пациентите търсят  специализирана консултация?

Обикновенно пациентите идват в напреднал стадий на заболяването. Поставянето на ранна диагноза е в зависимост от информираността и културата на пациента.

Какво включва превенцията по темата, която коментираме с вас?

Системното прекаляване с алкохол увеличава риска от развитие на сквамозен рак на главата и шията от два до шест пъти, а тютюнопушенето увеличава риска от 5 до 25 пъти, в зависимост от пол, расата и интензитета на пушене. Съчетани, двата фактора увеличават риска с 15 до 40 пъти. Бездимните цигари и емфието се свързват с рак на устната кухина. Употребата на бездимен тютюн или дъвченето на бетел с или без добавен тютюн или гасена вар (честа практика в много части на Азия и някои части на Африка), се свързва с предракови образувания и орален сквамозен рак.

Ебщейн-Бар Вирус (EBV) е регистриран на практика при всички некератинизиращи и недеферинцирани назофарингални карциноми, но не толкова системно при сквамозни назофарингални карциноми. Заразяването с човешки папилома вирус (HPV) се свързва с до 70% от раковите заболявания на орофаринкса и сливиците, както и с някои от сквамозните назофарингални карциноми. Случаите на HPV+ рак изглежда се увеличават в редица страни, а позитивните резултати на HPV са по-чести при рак на непушачи. Смущения във възстановяването на ДНК (напр. анемия на Фанкони, вродена дискератоза), както и трансплантация на органи с имуносупресия също се свързват с повишен риск от сквамозен рак на главата и шията.

  Лечението?

Лечението зависи от локализацията на заболяването и биологията на тумора. Включва хирургия, лъчелечение и химиотерапия.

Разговора води: Емил Рафаилов