Онкология

Какво е персонализирана онкология?

проф. Панайот КуртевПерсонализираната медицина за рак изследва генетичния състав на човека и растежа на тумора. С тази информация лекарите се надяват да намерят по-ефективни стратегии за превенция, скрининг и лечение.
Генетичното тестване на ракови и нормални клетки помага на лекарите да адаптират лечението към индивидуалните нужди на пациентите. Персонализираното лечение може да причини по-малко странични ефекти от стандартните.
Създаването на персонализиран раков скрининг и план за лечение включва:
идентифициране на шансовете на човек, развил рак, и избор на стратегии за скрининг, за  намаляване на  риска.
избор на  лечения, които могат да бъдат по-ефективни и да причинят по-малко странични ефекти
прогнозиране на риска от рецидив.

Защо  персонализираната медицина се различава?
Преди въвеждането на персонализираната медицина повечето хора със специфичен тип и стадий на рак получават едно и също  лечение, но се установява , че при някои пациенти лечението е по-ефективно отколкото при други.
След това изследователите започнали по-често да откриват генетични различия в хората и техните тумори. Това обяснява много от различните отговори на лечението.
Сега човек може да получи стандартен план за лечение, модифициран с някои персонализирани елементи.
Персонализираното лечение на рака е активна част от плана за лечение или част от клинично изпитване. Клинично изпитване е проучване, включващо лечение на хора с определен вид рак.

Примери за персонализирана медицина:
Целеви (таргетни) процедури. Целенасоченото лечение е насочено към специфични гени и протеини на рака, които позволяват на раковите клетки да растат и да оцелеят. Изследователите откриват нови таргети всяка година, като  създават и тестват нови лекарства за тези цели.
При кои ракови заболявания има възможности за такъв лечение : рак на гърдата, колоректален рак, стомашно-чревен стромален тумор, рак на бъбреците, рак на белия дроб, меланом, множествена миеломана болест,
някои видове левкемия и лимфом, някои видове рак в детството

Възможността за насочена терапия зависи от това дали туморът има специфични таргети . Това изисква извършване на различни тестове върху тумора .

Фармакогеномика разглежда начина, по който гените на човека влияят върху начина, по който тялото обработва и реагира на лекарства. Тези промени оказват влияние върху ефективността и безопасността на лекарството за дадено лице.
Например, тялото на даден човек може да обработва лекарството по-бързо от друг. Това означава, че лицето ще изисква по-висока доза, за да бъде лекарството ефективно. От друга страна,  други пациенти не могат  да обработват  лекарството толкова бързо. Т.е лекарството ще остане по-дълго в кръвния поток. И това може да предизвика по-тежки странични ефекти.
Ето пример за фармакогеномика при планиране на лечението на рак:
хората с колоректален рак понякога имат специфичен изменен ген. Тези хора могат да имат сериозни странични ефекти, когато се лекуват с лекарството irinotecan (Camptosar). Промененият ген прави по-трудно за организма да разруши лекарството. Лекарите предписват по-ниски дози от лекарството за тези хора, за да намалят страничните ефекти.

Бъдещето на персонализираната медицина
Въпреки обещанията за персонализирано лечение на рака, тези предизвикателства остават. Персонализираните възможности за лечение не са достъпни за всички видове рак. Някои персонализирани лечения се предлагат само чрез клинично изпитване. Генетичното изследване за хора и туморни проби може да бъде скъпо и отнема много време. Плюс това, много застрахователни планове не могат да покрият тези разходи. Някои персонализирани лечения, като например целенасочено лечение, могат да бъдат много скъпи. Персонализираната медицина за лечение на рак е все още в процес на разработка. Изследователите искат да научат повече за  генетичните промени, които настъпват в раковата клетка, за начина, по който работят персонализираните ракови лечения, за причините, поради които някои целеви терапии спират да работят.

                                                              Автор: проф. Панайот Куртев