Съдова хирургия

Венозни рани

По дефиниция рана, която зараства вторично и не проявява склонност към заздравяване след 8 седмици, въпреки правилната и насочена към причините терапия и подходящото локално лечение, се определя като хронична. Хроничните рани могат да се развият от остра рана поради персистираща инфекция, както и вследствие на друго нелекувано, или неправилно лекувано заболяване. В повечето от клиничните случаи, хроничните рани се явяват напреднал или последен стадии от прогресивна тъканна деструкция, предизвикана от съдови нарушения (венозни или артериални), метаболитни нарушения, наранявания, тумори или радиационни увреждания, в следствие на лъчетерапия.

Венозната язва се дефинира като язва, свързана с перфорантна, сафенна или дълбока венозна недостатъчност или комбинация от тези три причини. Венозните язви могат да се появят над голям варикс на подбедрицата, без наличие на венозна инсуфициенция в перфорантна вена. Това са истински “варикозни” язви. Най-трудните язви за лечение са тези, които са резултат от вторична варикоза. Вторичната варикоза се дължи на увреждане на клапния апарат от тромбоза или наличие на артерио-венозна комуникация.

Венозните язви са почти винаги придружени от фина повърхностностна мрежа от венули в областта на медиалния малеол и обикновено от пигментация и липодерматосклероза. Голяма част от венозните язви са контаминирани и дъното на язвата може да бъде затъмнено от гноен секрет и мъртва тъкан. След почистване на раната се вижда дъното й състоящо се от здрава розова гранулационна тъкан.

Най-ефективният метод за оценка на венозната система на долния крайник се явява цветното дуплекс скениране (ЦДС). Диагностика с ЦДС трябва да се предприема във всички случаи на венозна язва с цел да се установи степента на венозния проблем. Тази техника демонстрира кои вени са инсуфициентни и дали има оклудирани венозни сегменти, включително хронична обструкция  на илиачната вена.

    При липса на възможност за извършване на ЦДС, флебографията се явява наи-приемливата алтернатива, при условие, че се извършва от опитен съдов хирург или рентгенолог.                                                                                                                        Лечението на венозните рани е бавен и комплексен процес. То включва: хирургично лечение,  изразяващо се в отстраняване на основната причина за поява на венозни рани – а именно венозния рефлукс, елевация на крайника, еластокомпресия, венотонични медикаменти, при инфекция на раната- антибиотици, превръзки.

Коментар на д-р Милан Цеков, съдов хирург