юбилей

“За мен винаги е било удоволствие да бъда гост в неговите предавания”

Голямо удоволствие е за мен, да споделя някои мисли по повод 50 години журналистическа дейност на  известния български журналист Емил Рафаилов, отдавна утвърден като водещ в областта на медицинската информация. Създател и дългогодишен водещ на „Термометър”  телевизионно и радиопредаване.

 Благодарение на високите си професионални качества и интелигентност, Рафаилов успя през годините да създаде висок стандарт по отношение качеството на поднасяната медицинска информация, съобразно последните постижения на медицинската наука и практика , но и напълно достъпна до масовия зрител или слушател. Благодарение на поканените от него и участващи в предаването водещи български медици от най-различни специалности, които споделят своя голям опит и знания, той постигна не само предоставяне на професионални знания, но и има много възпитателно действие върху аудиторията, която по този начин  обогатява своята медицинска култура и практическа информираност. Безспорно за това допринася много задълбочената подготовка на Емил Рафаилов по различните медицински въпроси, което го прави равностоен партньор на медицинските специалисти в разговорите. За мен винаги е било удоволствие да бъда гост в неговите предавания.                                 Желая много здраве на Емил Рафаилов и още много години да запази своя ентусиазъм, нестихваща енергия и  амбиция да съхрани „високата летва”, която е поставил за медицинските предавания у нас със своя „Термометър”!

                            академик д-р Богдан Петрунов,                                                                  Председател на Отделение за  медицински науки при БАН