юбилей

Интелигентност и задълбоченост

проф.Петър Панчев

Познавам Емил Рафаилов повече от двадесет години, като журналист, занимаващ се с проблемите на медицината в радиото и телевизията. Безспорна е интелигентността му, задълбочеността  му и справедливата оценка.

Петдесет години журналистика, като професия и задълбочаване в проблемите, засягащи всички хора е сериозно дело, изискващо себеотдаване. Много от предаванията му имаха характер на научно-практически диспути, защото гостуваха изявени представители на медицината. Бяха интересни, защото освен професионални проблеми, засягаха личностни и общочовешки отношения. Предаванията имаха много зрители и слушатели, които бяха доволни. За това допринасяше и „бодрият“ му глас и школован тембър, които трудно се забравят! Не съм свидетел на некоректно отношение към зрителите и слушателите.

Неговият начин на комуникация с гостите от чисто професионални въпроси с рязък преход към общочовешките дадености и проблеми е добър метод срещу рутината.

Предаванията му бяха най-малко двупластови – основно чисто професионални, което при по-дълго предаване може да навее скука и чисто човешки – сблъсък на интелекта на водещия и госта.

Положителните качества на г-н Рафаилов са повече от достатъчни, за чисто практическа, аз бих казал и за „учителска“  дейност (преподавател). Последната никога не е трудно да се осъществи.

  Проф.Петър Панчев – уролог