Неврохирургия

Новости в неврохирургията – проф. д-р Христо Цеков

проф. д-р Христо Цеков

Специалност: неврохирургия

Клиника: Аджибадем Сити Клиник, болница Токуда

Проф.Цеков:  “На практика няма безкръвна операция”…

 Какви  възможности дават така наречените перкутанни техники?

Перкутанните   техники  са оперативни техники, при които не се  прави разрез на кожата,  а се прониква с  широка  игла  /троакар/,  на едно или няколко места през кожата според вида на операцията. През  тези  троакари се вкарват  инструменти  за осветление, наблюдение,  срязване  на тъканите, кръвоспиране. При някои операции  контролът на инструментите става с рентгенов апарат.  Намират  приложение в много области на  медицината. Конкретно в неврохирургията  се използват при някои  заболявания на гръбначния стълб и мозък  и периферните нерви.  Предимствата са и за пациента и за здравното  заведение.  На първо място козметичният ефект е безспорен. Много от тези операции са вече в рубриката „едно – двевни операции”.  Болният се стабилизира бързо и болничният  престой /временната нетрудоспособност/ са значително по- кратки. Не се налага продължително  обезболяване, усложненията са по-редки.

Какъв е спектърът на приложение на вертебропластиката? Моля да посочите и конкретни резултати  от нейното приложение.

Вертебропластиката  е  метод,  при който с  игла/троакар/  под рентгенов контрол се  вкарва  в тялото на счупения прешлен  двукомпонентен цимент, който след втърдяване заздравява   и  до известна степен коригира размерите на прешлена, като по този начин редуцира и болките, които са най-честата причина за прилагането на този тип манипулация. Важно условие е да няма тежко нарушение на целостта  на прешлена и цимента да „изтича”  извън неговото тяло.

Какви могат да бъдат евентуалните усложнения от използването на миниинвазивните техники? И още сравними ли са те с тези при конвеционалната хирургия?

Няма операция, която да не носи никакъв риск  за живота  или за усложнения.  Но с подобряване на прилаганата техника тези рискове  намаляват, а като цяло са по-малко, отколкото при конвенционалната хирургия.

Проф. Цеков, до каква степен пациентите са информирани за тези нови възможности?

В  България слуховете са най-бързата  информационна система на Балканския полуостров. Всеки  втори пациент на  когото казвам, че е за операция задава въпроса:  операцията   безкръвна  ли е, т.е. транскутанна  или конвенционална, без да му е ясно какво значи това.

На практика няма безкръвна операция.  Страхът и притеснението   от конвенционалната  хирургия  принуждават  хората от тази част на света  да търсят всякакво друго алтернативно лечение.  Така  се самоинформират и за  този вид хирургия, като че ли това не е хирургия и няма рискове при нея!..

                                                        Разговора води: Емил Рафаилов