Онкология

Рехабилитация при онкологично болни

Проф.Панайот Куртев дмн, началник клиника по обща и коремна хирургия при Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология
УСБАЛО – София

 

                        

проф.Куртев: „ Болните с рак на гърдата изискват специални грижи“..

  Проф. Куртев, на какви принципи се гради рехабилитацията при болни с онкологични заболявания?

Повечето от болните с онкологично заболяване имат голяма преживяемост и се излекуват. Други подлежат на продължителна комплексна терапия с тежки странични ефекти. За много пациенти онкологичното заболяване се превръща в хронично. Съвременната рехабилитация при онкологично болните обхваща различни дейности в психична, психологична, професионална и икономическа сфери. По специфична рехабилитация обхваща болните с тумори на главата и шията, рак на гърдата, болните с анус претер и такива с ампутация на крайниците. При други болни с продължителна преживяемост рехабилитацията обхваща късните ефекти на лечението върху нормалните тъкани, яйчниковата дисфункция, вторични туморни заболявания, дискриминация на работното място, както и затруднения при застраховка живот. Ключови компоненти на програмата за онкологичната рехабилитация включват първоначална оценка на нуждите на болните с периодична преоценка на тяхното състояние, която определя както съответните манипулации така и достъп до обществени ресурси. Основни насоки в рехабилитацията са лечение на токсичните странични ефекти, психосоциална рехабилитация , лечение на сексуалните нарушения, диетични и хранителни проблеми, лечение на болката, професионални и икономически проблеми.

  Какви специалисти влизат в рехабилитационния екип?

 Рехабилитационният екип трябва да включва хирург, онколог,физиотерапевт, стома терапевт, консултант по трудови правни отношения, социален работник, психолог, ортопед, рехабилитационна сестра. Други членове могат да бъдат психиатър, диетолог, сексолог и стоматолог. Тези екипи изготвят специален рехабилитационен план в съотвествие с нуждите на пациента.

  Защо болните с рак на гърдата изискват специални грижи?                         Болните с рак на гърдата са голяма група изискващи специални грижи. Тъй като групата е  предимно от жени оценката е двустранна както от рехабилитационен така и от психосоциален аспект. При съвременото оперативно лечение на първичен рак на млечната жлеза премахването на гръдната мускулатура е рядкост. При този тип операция, често се се наблюдавали тежки нарушения на рамото, а при екстензивни дисекциите на аксилата сериозен лимфедем на ръката. Въпреки това все още съществуват проблеми относно подвижност на рамото при модифираните процедури. При всички случаи болните са изправени пред психосоциални и козметични проблеми, вследствие на загубата на гърдата. На този етап от лечението на рака на гърдата се практикува орган съхраняваща операция, където е възможно и след оперативна лъчетерапия. Най- честите проблеми са отпадналост, ограничение в движенията на ръката, трудности при повдигането, слабост на рамото,частична невъзможност при изпълнение на домашните си задължения и сетивни нарушения. От друга страна както споменах по -горе лимфната дисекция води до голяма вероятност до лимфедем на ръката независимо от хирургичната процедура. Ето защо оперираните за рак на гърдата трябва за се пазят от травми и инфекции на ръката където е била извършена и лимфната дисекция. Веднъж появил се лимфедем е трудно да се лекува. При слабо изразен отток на ръката терапията е вдигане на ръката на високо, ограничение на солта, диуретици и програма от упражнения. При по тежки случаи се използват и компресивни превръзки за редистрибуция на лимфната течност. Относно физическия изглед – непосредствено след операцията се поставя временна протеза, която в по-късния след оперативен период се заменя с постоянна. Хирургична реконструкция на гърдата може да се извърши при почти всички пациенти и зависи от първата операция и състоянието на тъканта. Психосоциалният статус на тези пациенти е много специален. Сексуалното поведение и изгледа на тялото след такъв вид операции трябва да се оценява при всеки пациент. Ето защо на този етап основен фактор в лечението на тези болни са психотерапевтите.

До каква степен рехабилитационните програми и резултатите от тях у нас отговарят на изискванията и постигнатото във водещи европейски центрове?       В България тепърва се развива рехабилитацията на болните в комплексния мащаб, за който говорим . Т.е. рехабилитацията на болните е част от самата терапия. Когато се прави план за  лечение в него задължително трябва да влезе и рехабилитацията на пациентите. Все още лекарите нямат тази нагласа и оставяме процеса за рехабилитация на заден план. Има европейски проекти в страната за рехабилитационни центрове, но това не е рутинна практика.

                                                  Разговора води: Емил Рафаилов

Termometar.net търси рекламни консултанти: emilrafailov@abv.bg – оставете ваш телефон и ние ще ви потърсим!