юбилей

Със собствен почерк

проф. Панайот КуртевТермометър“ има повече от 20 годишна история. Над 4000 часа в националния ефир – радио „Витоша“, „Експрес“, телевизия „Евроком“. Различните медицински тематики се представят от водещи специалисти.  Няма друго предаване в страната на медицинска тематика, което да е събрало цвета на българската медицина с такава  висока компетентност при провеждането на дискусиите! Създателят на    „Термометър“, в чието лице българската журналистика трябва да се гордее, Емил Рафаилов е журналист с 50 г. практика, от които 40, посветил на медицината  ( от 1980г.). Не знам друг журналист да е работил толкова години по медицинската проблематика,  няма такъв, който да е интервюирал толкова медици – от обикновени лекари до академици. Професионалист със собствен почерк, който напълно оправдава мотото „изкуството да бъдеш полезен“!…                                                                   Исках да споделя моето виждане с всички участници в това предаване, специалисти и читатели вече на „Termometar.net”.  По този начин изразявам моята признателност към създателя на „Термометър“. Малко са хората в нашето общество, създаващи ключови предавания, които съчетават в себе си реализъм, интелигентност и  компетентност!

Благодаря ти, Емиле!

                                                              Проф.Панайот Куртев – онколог