Неврохирургия

Фрактури на гръбначните прешлени

проф.Христо Цеков

“… профилактиката си остава най-ефикасния метод за справяне с остеопорозата и нейните усложнения“.

Кои могат да бъдат причините за фрактури на гръбначните прешлени?

Самото име фрактура означава счупване, т.е. промяна на формата и целостта под въздействието на допълнителен енергиен момент, т. е. имаме травматичен момент. Травмата може да възникне остро / удар, падане, усукване на тялото или част от него/ или вследствие хронично продължително въздействие /наднормено тегло, системни физически натоварвания/. Особено важен момент е дали това допълнително енергийно въздействие е упражнено върху здрави прешлени или върху предварително увредени, най-често остеопоротични прешлени. Патоморфологичните промени, клиничните прояви и методите на диагностика и лечение са различни в двата случая.

Какво трябва да бъде отношението към остеопорозата?

Най-меко казано сериозно. В медицинската литература с основание се говори за остеопорозата като за пандемия, засягаща всички възрасти, по всички точки на земното кълбо. Голям процент от случаите на инвалидизиране, нетрудоспособност и ограничена подвижност в световен мащаб се дължат на остеопорозата и нейните усложнения. Кои са най-честите причини за остеопорозата: постклимактериума, заболявания свързани с обмяната на веществата, продължително лечение с кортикостероиди и т.н.. Това са познати състояния, при които възникването на остеопоротични промени не са изненада, а по-скоро нещо очаквано, предвидимо и при навреме предприети мерки напълно контролируемо. С една дума – човек трябва да е отговорен за своето здраве.

Кои са най-честите грешки, които допускат пациентите?

Най-честата грешка е мисълта на повечето от нас, че това не се отнася за нас , а това е проблем на всички останали. Дори и при начални прояви на остеопорозата, някои пациенти неглижират съветите на лекаря и се появяват месеци по-късно с тежки изменения на прешлените или други кости, изискващи сериозно лечение.

Лечението се определя на първо място от стадия на развитие на остеопорозата. Диагностицираната остеопороза трябва да се лекува и контролира от ревматолог/ендокринолог. Появата на постоянни локални или радикулерни болки е индикация за образно изследване – Рьо, КТ. Липсата на изразени промени в конфигурацията на прешлена позволява консервативното лечение да продължи, евентуално с кключването на колан. Но наличието на изразени травматично-дегенеративни промени или прогресиращи промени в костната структура при рентгенологично проследяване в динамика налага консултацията с неврохирург. Възможностите пред неврохирурга са : вертебропластика, кифопластика, стабилизация. Резултатите от всяко едно лечение зависят от индикациите за неговото провеждане. Добре прецизираните индикации правят всеки един метод за лечение успешен.

проф.Цеков, до каква степен можем да се предпазим от остеопоротични фрактури на гръбначния стълб?

Както вече бе посочено, профилактиката си остава най-ефикасния метод за справяне с остеопорозата и нейните усложнения. Климактериумът, при жените особено, е знак, че консултациите при ревматолог/ендокринолог са предстоящи и задължителни, а остеометрията неизбежна. Наличието на заболявания свързани с нарушение на метаболизма или провеждането на продължително лечение с кортикостероиди налага същото поведение. Установяването при рентгенологични изследвания на настъпили, но клинически непроявени остеопоротични изменения, налага тяхното проследяване, тъй като те прогресират и могат да доведат до неблагоприятни за пациента последствия.

                                                         Разговора води: Емил Рафаилов

e-mail: emilrafailov@abv.bg