Съдова хирургия

Какво знаем и какво не знаем за съдовите заболявания-част I-ва

Сърдечно-съдовата система е съставена от сърцето и кръвоносните съдове. Кръвоносните съдове, които водят към сърцето, се наричат вени, а тези, които я отвеждат от сърцето – артерии. Колкото повече артериите се отдалечават от сърцето, толкова повече се разклоняват и диаметърът им става по-малък. Артериите първо стават артериоли, те от своя страна преминават в капиляри, които достигайки междуклетъчните пространства, снабдяват тъканите с кислород и хранителни вещества. Капилярите се обединяват и образуват следкапилярни венули, които на свой ред се обединяват, образувайки вени.

Лимфната система е част от съдовата система, допълваща сърдечно-съдовата система. Изградена е от лимфни капиляри, които започват началото си от междуклетъчното пространство. Лимфните съдове са изпълнени с лимфа. Лимфата представлява течност съдържаща мазнини, белтъци, фибриноген и лимфоцити.

Поради тази причина съдовите заболявания могат да се разделят на артериални, венозни и лимфни. Според развитието си могат да са остри или хронични.

Заболявания на артериалната система

Хроничната артериална недостатъчност на крайника (ХАНК) е състояние на хроничен недостиг на кръв, доставяна от артериите към даден крайник. Известна е още като периферна артериална болест (ПАБ). Най-често засегнати са аорто-илиачният сегмент и артериите на долните крайници.  Може да се дължи на туморни процеси, компресиращи или пролифериращи в магистрални артерии, вродени малформации като хипоплазия или аплазия на магистрални съдове, автоимунни заболявания(облитериращ тромбангиит- болест на Бюргер, ревматоиден артрит, склеродермия, лупус), но най-често се дължи на захарен диабет и/или атеросклероза. Всички те имат един общ механизъм- стеноза, тромбоза или притискане на магистрални артерии, водещи до нарушена  перфузия на крайника.

Острата артериална недостатъчност на крайника (ОАНК) симптоматично се проявява със симптома на 6-те П-та: пристъп на болка, пулсова липса, побледняване, пареза, парестезия, понижаване на температурата на крайника. Проявява се с рязка болка, изстиване на крайника, липса на палпаторен периферен пулс с последващи загуба на сетивност (чувствителност) и двигателна активност.

Какво знаем за артериалните заболявания:

  1. Високото артериално налягане е един от основните рискови фактори за появата на съдови заболявания.
  2. Атеросклерозта е натрупване на плаки в стените на съдовете.
  3. Диабетът също се явява един от основните рискови фактори за  запушване на кръвоноснит съдове.

Какво не знаем за артериалните заболявания:

  1. Основните причини за появата на съдови заболявания не са напълно уточнени.
  2. Възпалението се смята за важен фактор за развитие на атеросклероза, но точният механизъм не е напълно уточнен. Не разполагаме с методи за нейното предотвратяване и лечение.
  3. Захарният диабет  не може да се излекува. Не разполагаме с методи за предотвратяване.
  4. Влиянието на екологичните фактори и стреса върху развитието на артериалните заболявания не е изучен в подробности.

Автор: д-р Милан Цеков – съдов хирург