Рецензии

проф. Юлия Джоргова – “Термометър”

Мнение на проф. Юлия Джоргова за “Термометър”

Специализираното  здравно  предаване „Термометър“, излъчвано  по  ТВ „Евроком“ с   водещ   Емил   Рафаилов   е   медиен   продукт   с   голяма   социална   значимост. Структурата   на   предаването  –  излъчване   в   реално   време   и   пряката   връзка  със  зрителите  го  правят  едно  живо  предаване,  отворено  към  здравните  проблеми  на  хората.

Прецизното  селектиране  на  гостите   в  предаването, които  са  предимно   водещи   специалисти  в  своите  области   дава   възможност  за  високо  ниво   на   дискусиите  и  гаранция  за  достоверност, актуалност  и  съвременно  звучене  на  разискваните  теми.  От  опита  ми  от  участие  в  предаването  и  контакта  с  водещия  мога  категорично  да   заявя, че  „Термометър“  разкрива   възможност  за   всеки   специалист   в   отделна  област   на   медицината   да   популяризира   всички   нови   методи   и   технологии   за   съвременно  лечение  на  пациентите, както  и  да  осъществи  непосредствена  връзка  със  зрителите.

Коментарите   и  разискваните  конкретни  проблеми  на  зрителите  повишават  както  общата  медицинска  култура  по  конкретната  медицинска  тематика, така  и  дават  правилна  и  конкретна  ориентация  за  най-прекия  път  до  специалист  по  конкретния  проблем.

проф.  Юлия  Джоргова
б-ца  „Св.Екатерина“  –  София

Разгледайте всички отзиви от тук