Онкология

Комплексно лечение на туморите

проф. Панайот КуртевВ медицината лечението на туморите е изключително трудно. Изисква участието на много специалисти – хирурзи, онколози, лъчетерапевти, патолози, имунолози, психотерапевти и др.

Решението за лечение на туморите включва редица фактори и преследва различни цели в зависимост от разпостранението на заболяването. Например радикално премахване на тумора с цел пълно оздравяване,когато това не е възможно,целта е удължаване на живота, облекчаване на симтомите , лечение на страничните ефекти.

Болните, които се подлагат на този вид терапия се надяват на пълно излекуване, дълга преживяемост и високо качество на живот. Но също така пациентите трябва да знаят за рисковете, свързани с лечението. Трябва да споделят  изискванията си с лекарите, медицинските сестри т.е. да участват активно в процеса на лечение. Когато диагнозата е поставена, основната цел е отстраняване на тумора, чрез един метод на лечение например хирургия или лъчетерапия. При невъзможност тогава се прилага комбинация от методи – хирургия , лъчетерапия , химиотерапия , имунотерапия.

Химиотерапията е единственият метод на този етап, чрез който се лекува метастазиралия рак т.е. разпостранението на тумора извън първичното огнище. Химиотерапията използва комбинация от лекарствени агенти атакуващи туморните клетки. Когато това не е възможно, симптомите, причинени от туморния процес могат да бъдат облекчени, което подобрява качеството на живот с така нареченото палиативно лечение.

При положение , че туморът не може да бъде премахнат оперативно, се прилага лъчетерапия, която намалява обема на тумора , намалява болката и други ефекти причинени от туморната компресия.

Тъй като лечението на туморите е комплексно  се изготвят различни протоколи за лечение, които осигуряват най-безопасното и ефективно лечение. Тези протоколи осигуряват лечение, което се е доказало чрез различни научни изследвания и клинични проучвания.  Последните позволяват на лекарите да сравняват новите лекарствени агенти и комбинацията от тях със стандартните методи на лечение и да приемат най-ефектитвната комбинация. Често пъти се предлага на пациентите да участват в такива проучвания. Те  са напълно сигурни, като по този начин болните получават най-добрата противотуморна терапия.

Коментар на проф. Панайот Куртев