Свободен прием

проф. д-р Панайот Куртев – онколог

проф. Панайот КуртевПрофил: Тумори на стомаха, дебелото черво и ректума, ретроперитонеални тумори, редки тумори, доброкачествени заболявания на ректума.

Проф. д-р П. Куртев завършва медицина през 1980 г., след което постъпва като хирург в Онкодиспансер – Враца. През 1982 г. става научен сътрудник в Националния онкологичен център. През 1990 г. получава специалност по хирургия, а през 1994 г. – по онкология. През 2004 г. успешно защитава дисертация за придобиване на образователната и научна степен „доктор” на тема „Подобряване на функционалните резултати при болни, оперирани за карцином на ректума”. През 2007 г. е избран за ст.н.с. ІІ ст., преименуван в „доцент” с влизането в сила на новия ЗРАСРБ. 2013 г. е избран за професор по онкология. Същевременно придобива и магистърска степен по публична администрация със специалност „здравен мениджмънт”. Член е на дружеството по онкология, БХД, BUON и националното дружество за стомирани болни.

Съавтор е на 14 научни книги и учебни ръководства и 145 научни публикации и доклади. Авторски свидетелства за 1 полезен продукт и две рационализации.

б-ца “Сердика” – гр.София

0359887381697

Консултации в УМБАЛ “Лозенец”.

Записване на тел: 0896 606 584 – д-р Димова

Е-mail& kurtev.panaiot@gmail.com