проф. д-р Панайот Куртев, онколог

10221

Проф. д-р Панайот Куртев, онколог
Профил: Тумори на стомаха, дебелото черво и ректума, ретроперитонеални тумори, редки тумори, доброкачествени заболявания на ректума
Болнично заведение: Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология.

Проф. д-р П. Куртев завършва медицина през 1980 г., след което постъпва като хирург в Онкодиспансер – Враца. През 1982 г. става научен сътрудник в Националния онкологичен център. През 1990 г. получава специалност по хирургия, а през 1994 г. – по онкология. През 2004 г. успешно защитава дисертация за придобиване на образователната и научна степен „доктор” на тема „Подобряване на функционалните резултати при болни, оперирани за карцином на ректума”. През 2007 г. е избран за ст.н.с. ІІ ст., преименуван в „доцент” с влизането в сила на новия ЗРАСРБ. 2013 г. е избран за професор по онкология. Същевременно придобива и магистърска степен по публична администрация със специалност „здравен мениджмънт”. Член е на дружеството по онкология, БХД, BUON и националното дружество за стомирани болни.

Съавтор е на 14 научни книги и учебни ръководства и 145 научни публикации и доклади. Авторски свидетелства за 1 полезен продукт и две рационализации

Към момента е началник Клиника по обща и коремна хирургия при Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология.

Приемно време: Всеки ден, 130-ти кабинет на болницата

Телефони: : 00359887381697

Е-mail& kurtev.panaiot@gmail.com

Вижте всички интервюта в „Термометър“ на тема онкология от тук.