интервю

Дерматология и венерология

Нитрозамините като карциногени в лекарствата в световен мащаб-част I -ва  

Проф. Чернев, последно време много актуална стана темата  за замърсяването на редица лекарства с карциногенни, мутагенни субстанции. Вие от години…

Прочети още
Неудобни отговори

Разговор с проф.Силвия Чернинкова

проф.Силвия Чернинкова:”….много са идиотите, различни видове…….” На какво се гради житейската ви философия? Гради се на почтеност, самокритичност, самоусъвършенстване, всеотдайност…

Прочети още
Гастроентерология

Чернодробна цироза – II-ра част

Методи за диагностика и тяхната достоверност….. Класически диагностиката започва от анамнезата. Пациентът се пита за извършени кръвопреливания, вливания на биологични…

Прочети още